ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ຈັດພິທີເປີດເປີດສູນບໍລິການອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ (ອສຄ) ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ເຊີ່ງຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບໂອ ກາດຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຈຸດປະສົງຂອງການເປີດສູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ເຊີ່ງເປັນຮູບແບບຈັດການຮຽນ-ການສອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງຄຸນວຸດທິ. ສູນແຫ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ, ປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຄວາມສາມາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສູນແຫ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍ ສຄອຊ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສະຖານປະກອບການທີ່ສົນໃຈໃນອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ໂດຍຈະສະໜັບສະໜູນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ໂຄສະນາຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ທີ່ມີ 6 ການບໍລິການຫລັກ ຄື:

1). ການສະໜອງປ່ອງບໍລິການປະຕູດຽວ ( ບໍລິການຢູ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຫລວງພະ
ບາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ).
2). ການຝຶກອົບຮົມ.
3). ການຢັ້ງຢືນ.
4). ການຈັດງານຕ່າງຯ ທີ່ກ່ຽວກັບອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່.
5). ການສົ່ງເສີມ ແລະ ສົນທະນາ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ.
6). ການໂຄສະນາ ແລະ ຍ້ອງຍໍ.

ສູນບໍລິການອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການສະ ໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການພັດທະ ນາອາຊີວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ (VELA). ຄູ່ຮ່ວມງານຫລັກຂອງ VELA ແມ່ນກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ພ້ອມດ້ວຍໂຄງການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ (GIZ), ໂຄງການປະສານງານໂດຍ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໂຄງການ VELA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ໃນບັນດາແຂວງທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ຫລວງພະບາງ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ເຢັນຊ໌ ປີເຕີ້ ລຸດເກັນແຮມ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ໃນລະບົບອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ໃນການປັບປຸງການຈ້າງງານຂອງນັກຮຽນໄວໜຸ່ມລາວ, ພາກເອກະຊົນຕ້ອງມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມຮັບຜະດຊອບຢ່າງສະເໝີພາບຂອງລັດຖະບານລາວ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຕໍ່ການລິເລີ່ມຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວໃນການນໍາສະເໜີສູນບໍລິການທີ່ແນໃສ່ສະເພາະຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່”.

ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

Loading...