ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ຕາມປົກກະຕິ ໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ແມ່ນມີກໍານົດ 3 ປີ, ແຕ່ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ເຫັນດີຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານຈາກການຫຼຸດພົ້ນຈາກ LDC ຂອງ ສປປ ລາວ, ບັງກະລາເທດ ແລະ ເນປານ ອອກໄປຕື່ມເປັນ 5 ປີ (ເຖິງປີ 2026).
ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ເປີດກວ້າງ ຄັັ້ງທີ II ປີ 2021 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ: ຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາຂອງ ອົງການ ສປຊ (CDP) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮອບວຽນ (ທຸກໆ 3 ປີ) ເພືີ່ອປະເມີນບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານເກນການປະເມີນ ເປັນຄັັ້ງທີ 2 ຊຶ່ງຄັ້ງທີໜຶ່ງແມ່ນໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານມາດຖານການປະເມີນ 2 ໃນ 3 ຂອງເງືີ່ອນໄຂພົ້ນຈາກ LDC ໄດ້ເປັນເທືີ່ອທໍາອິດ ຄື: ດັດສະນີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ (GNI) ແລະ ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI); ສ່ວນດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ແມ່ນຍັງບໍ່ຜ່ານ ແລະ ໃນການປະເມີນປີ 2021 ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານເກນການປະເມີນທັງໝົດ 3 ເງື່ອນໄຂ ຄື: GNI ໄດ້ 2.265 ໂດລາ, ມາດຖານທີ່ ອົງການ ສປຊ ຕັ້ງໄວ້ແມ່ນ 1.210 ໂດລາ ຫຼື ສູງກວ່າ; HAI ໄດ້ 72.2, ມາດຖານທີ່ ອົງການສປຊ ຕັ້ງໄວ້ແມ່ນ 66.0 ຫຼື ສູງກວ່າ; EVI ໄດ້ 26.6, ມາດຖານທີ່ ອົງການ ສປຊ ຕັ້ງໄວ້ແມ່ນ 32.0 ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ ຊຶ່ງສາເຫດທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸມາດຖານຂອງ EVI ໄດ້ແມ່ນຍ້ອນ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ມີການດັດແກ້ການຄິດໄລ່ຕົວຊີ້ບອກຂອງດັດສະນີດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າ ດັດສະນີ EVI ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງຫຼາຍຈາກ 33.7 ໃນການປະເມີນປີ 2018 ມາເປັນ 26.6 ໃນການປະເມີນປີ 2021. ສະນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍການພັດທະນາ (CDP) ຈຶ່ງສະເຫນີແນະໃຫ້ ສປປ ລາວ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານອອກຈາກ LDC.
ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ ບວກກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ ພົບກັບອຸປະສັກ ແລະ ເສດຖະກິດມີທ່າອ່ຽງທົດຖອຍ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາຕ່າງໆ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ທີ່ກໍາລັງຈະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ LDC ລວມເຖິງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນມາປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຂໍ້ມູນຮອດແຕ່ປີ 2019 ແລະ ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຂໍ້ມູນໃນປີ 2020 ທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ (ສປປ ລາວ, ບັງກະລາເທດ ແລະ ເນປານ) ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ໄດ້ສະເໜີ ຕໍ່ອົງການ ສປຊ ພິຈາລະນາ ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານ ອອກໄປຈາກຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນມີກໍານົດ 3 ປີ, ເພີ່ມເປັນ 5 ປີ ກໍຄືຮອດ ປີ 2026 ຊຶ່ງຂໍ້ສະເຫນີດັ່ງກ່າວ ໃນ 24/11/2021, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ກໍໄດ້ພິຈາລະນາເຫັນດີໃຫ້ 3 ປະເທດ ຫຸດພົ້ນອອກຈາກ LDC ໂດຍມີໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານ ຈົນຮອດປີ 2026.
(Cr: ສຸກສະຫວັນ)