ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສປປ ລາວ – ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ (World Education) ປະຈຳສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ເພື່ອປັບປຸງ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຄົນພິການ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຢູ່ເສດໂອກາດ ຫຼື USAID Okard ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກຮ່ວມລົງນາມໂດຍທ່ານ ຄຳປິງ ແສງຕານນະລາດ, ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານນາງ ຊາຣ່າ ບຣູນາກີ, ຫົວໜ້າອົງການ ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈຳລາວ. ທ່ານນາງໃບຄຳ ຂັດທິຍະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້. ອົງການ USAID ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານລາວ, ອົງການ ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ, ອົງການມະນຸດສະທຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຄົນພິການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີໃຜຖືກປະຖີ້ມໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ. ໂຄງການ USAID Okard ມີເປົ້າໝາຍໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການທີ່ມີ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເພີ່ມໂອກາດດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ, ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ກ່າວວ່າ: “ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ສະບັບນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຂອງການຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ແນ່ໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນພິການສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກໍ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນພິການສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ”. ໂຄງການ USAID Okard ແມ່ນໂຄງການທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກຜົນສຳເລັດທີ່ຜ່ານມາຂອງ ໂຄງການ TEAM (ຝຶກອົບຮົມ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ, ການສະໜອງເຄື່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການທາງການແພດ) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອົງການ USAID, ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ຫລື ຄວາມບົກຜ່ອງ ເກືອບເຖິງ 6,000 ຄົນ. ພ້ອມນີ້, ໂຄງການ TEAM ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຫລາຍກວ່າ 500 ທ່ານ. ນອກຈາກໂຄງການ USAID Okard ແລ້ວ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍັງມີຫຼາຍແຜນງານທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ ປະຕິິບັດຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາ, ສົ່ງເສີມວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ.