ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສອກຂາວນຽນດ້ວຍເອນໄຊ໌ຈາກໝາກນັດ

ສອກຂາວນຽນດ້ວຍເອນໄຊ໌ຈາກໝາກນັດ

ຂັ້ນຕອນກໍ່ງ່າຍໆພຽງນຳເອົາໝາກນັດ ¼ ໜ່ວຍໄປຟັກໃຫ້ແຫລກ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາເຂົ້າຕູ້ເຢັນໄວ້ ເມື່ອໄດ້ເວລາອາບນ້ຳກໍ່ເອົາໜາກນັດທີ່ກຽມໄວ້ໄປນຳ ເຊິ່ງຫລັງຈາກທີ່ເຮົາອາບນ້ຳຂັດຜິວໃຫ້ສະອາດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເອົາໝາກນັດເຢັນໆທີ່ກຽມໄວ້ມາຂັດໃຫ້ທົ່ວແຂນ, ຂາ, ສອກ ແລະ ຫົວເຂົ່າ ຈາກນັ້ນປະໄວ້ປະມານ 15-20 ນາທີ ຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ ທາດ້ວຍຄີມບໍາລຸງຜິວທີ່ໃຊ້ຢູ່ປະຈໍາ ຮັບຮອງວ່າຜິວຈະນຸ້ມນຽນ ບໍ່ມີປັນຫາສອກດໍາ ດ້ານ ຫລື ຫົວເຂົ່າດໍາຄໍ້າໃຫ້ກັງວົນໃຈແນ່ນອນ.