ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສອງ ທຫລ ພາກເໜືອອຸດົມໄຊ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈຳປາສັກ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການລິການ ແລະ ວິຊາການ

ພິທີພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ກັບ ສາຂາ ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ພາກໃຕ້ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງ ສາຂາ ທຫລ ພາກ   ເໜືອ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນໄທ ສຸພັດທອນ ຫົວໜ້າທະນາຄານ ແຫ່ງສປປລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ ມີບັນດາຄະ ນະ,ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຕະຫຼອດຮອດ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ 2 ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດພິທີພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຍົກລະ ດັບຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະດ້ານ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານໃນຂະແໜງທະນາຄານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ,ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍຜ່ານການນໍາສະເໜີການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງພັດປ່ຽນກັນມີຄຳເຫັນ ແລະ ຊັກຖາມ ບາງບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ,ຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້. ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການພົວພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງ ທຫລ ທັງສອງພາກ ໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ,ສາມາດປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ.

ສໍາຫຼັບເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຄັ້ງນີິ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ເຊັນ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ,ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກວດກາພາຍໃນ,ວຽກງານບໍລິການ- ການບັນຊີ ແລະ ສາງ – ຄັງເງິນສົດ,ວຽກງານເສດຖະກິດ – ເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານຫ້ອງການ – ການຈັດຕັ້ງ.

ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວຽກງານພັກ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ກິລາ ແລະ ສິລະປະວັນນະຄະດີຕື່ມອີກ. ສ່ວນໄລຍະເວລາຂອງການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນຈຶ່ງສຳເລັດ.

ຂ່າວຈາກ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ