ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສະປາເສັ້ນຜົມດ້ວຍໝາກນາວ

ສະປາເສັ້ນຜົມດ້ວຍໝາກນາວ

ຂັ້ນຕອນກາານບຳລຸງແມ່ນພຽງແຕ່ເອົານ້ຳໝາກນາວ 8 ບ່ວງ ປະສົມກັບນ້ຳສະອາດ ເຄິ່ງຖ້ວຍ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວນຳມານວດລົງຫນັງຫົວ ແລະ ເສັ້ນຜົມດ້ວຍປາຍນິ້ວຄ່ອຍໆ ເພື່ອຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຊ່ວຍລະບົບໜູນວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ລະບົບປະສາດ ໝັກໄວ້ 2-3 ຊົ່ວໂມງຈຶ່ງລ້າງອອກ ຈະຊ່ວຍລ້າງລັງແຄໜຽວໆທີ່ຕິດຢູ່ໜັງຫົວ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມນຸ້ມເປັນເງົາງາມ.