ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະບັບປັບປຸງ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສາເຫດໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ພາຍຫລັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ນໍາໃຊ້ມາແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຊື່ງເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ລາວ ຍັງປະເຊີນກັບຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍ ແລະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ແຫຼ່ງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວຫຼຸດລົງຫຼາຍ ບໍ່ສົມດຸນກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການຊໍາລະໃຫ້ຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມເຖິງກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ, ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ບໍ່ທັນຮັດກຸມໂດຍສະເພາະການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ສູນກາງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການກຳນົດມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານ ບໍ່ທັນຮັດກຸມຄົບຖ້ວນ, ຍັງມີການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຊະຊາຍໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນບາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ; ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ; ໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ເອກະຊົນອື່ນໆ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ຖານະການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດຂອງຊາດ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຍິ່ງຈໍາກັດ ສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ.
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບດ້ວຍ 9 ພາກ, 8 ໝວດ, 62 ມາດຕາ ຈາກສະບັບປັດຈຸບັນທີ່ປະກອບມີ 9 ພາກ, 8 ໝວດ ແລະ 54 ມາດຕາ ໃນນີ້ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນ 32 ມາດຕາ, ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 24 ມາດຕາ, ຕັດເນື້ອໃນ 12 ມາດຕາ ແລະ ຍ້າຍເນື້ອໃນຂອງບາງມາດຕາ ສັບຊ້ອນເຂົ້າໃນເນື້ອໃນຂອງມາດຕາອື່ນ ແລະ ຍັງຮັກສາເນື້ອໃນເກົ່າ 6 ມາດຕາ.
ທ່ານ ສົມຈິດ ພັນລາກອນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະ ກອບຄໍາເຫັນໃນມາດຕາ 9 ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ອະນຸກຳມະການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍປ່ຽນຈາກຄໍາວ່າຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດມາເປັນແລກປ່ຽນແທນ ລວມທັງຄວນອະທິບາຍເນື້ອໃນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕານີ້ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງກວ່າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າຍັງມີລັກສະນະສັບສົນໃນບາງຈຸດ.
ທ່ານ ຄໍາໄຕ ແກ້ວດວງດີ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ປະ ກອບໃນມາດຕາ 16 ວັກທີ 2 ລະບຸວ່າຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຕ້ອງໂອນເງິນລາຍຮັບທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆເຂົ້າ ສປປລາວ ຜ່ານການບໍລິການຊໍາລະ ໂດຍທ່ານສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ພາຍຫລັງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຄາດວ່າຈະມີຜົນດີ ດັ່ງນີ້:
1. ການຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ ສູງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ສາມາດຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ, ລາຍຮັບລະຫວ່າງປະເທດ, ລາຍຮັບຈາກການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ເຮັດໃຫ້ມີເງິນໂອນເຂົ້າຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃນລະດັບສະເລ່ຍ 50% ຂຶ້ນໄປຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດ; ເປັນເງື່ອນໄຂອໍານວຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ຊ່ວຍໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ;
2. ການຄຸ້ມຄອງການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ເອກະຊົນອື່ນໆ ເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ; ຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຕໍ່ພັນທະໃນການຊໍາລະໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາສາມາດມີເງື່ອນໄຂໃນການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃນດ້ານອື່ນໆ ຫຼາຍຂຶ້ນ;
3. ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບຊະຊາຍ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ ແລະ ມີກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈໍລະຈອນເຂົ້າ ແລະ ໝູນວຽນໃນລະບົບທະນາຄານນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ;
4. ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຖານະການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມລະດັບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຖືຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງສັງຄົມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້ອຍລົງ; ຊ່ວຍຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການດໍາເນີນນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືຮັບປະກັນໄດ້ສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ.