ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານຫລັກຊັບ

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2019  ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາງປານີ ຢາທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວາດ້ວຍ ຫລັກຊັບ ສະບັບປັບປຸງ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ, ສະພາບການກະກຽມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປັບປຸງ, ໂຄງຮ່າງເນື້ອໃນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກການປັັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ປະກອບມີ 8 ພາກ, 16 ໝວດ, 173 ມາດຕາ. ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ໄດ້ປັບປຸງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 15 ພາກ, 16 ໝວດ, 202 ມາດຕາ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບເປັນເວລາ 7ປີ ມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ບໍລິສັດ ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ທັງໝົດ 19.089 ຕື້ກີບ ຫລືເທົ່າກັບ 1ຕື້ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ລາວເຮົາຈັດຢູ່ອັນດັບທີ8 ຖັດຈາກ ຫວຽດນາມ ມີ14.427 ບັນຊີ ໃນນີ້ເປັນຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ 11.479ບັນຊີ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າຍັງມີບາງດ້ານບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ , ບາງເນື້ອໃນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ , ຮັດກຸມ ແລະບໍ່ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫລັກຊັບ ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະ ບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະຮຸ້ນກູ້ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ , ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ , ການກໍານົດປະເພດສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫລັກຊັບຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ  ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ, ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະຕົວແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ ຫລືພັນທະບັດລັດຖະບານ ເຊິ່ງຫົວໜ່ວຍເຫລົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານຫລັກຊັບ.

ສໍາລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບສະບັບປັບປຸງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຫລາຍມາດຕາທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນ: ມາດຕາທີ 2 ນະໂຍ ບາຍຂອງລັດໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານຫລັກຊັບ, ມາດຕາທີ 10 ວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ, ມາດຕາທີ 13 ເງື່ອນໄຂການອອກຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດ, ມາດຕາທີ 157 ການອອກຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຕໍ່ໜ້າ.

   ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ມີຄໍາເຫັນເຈາະຈີ້ມເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະມາດຕາ ທີ່ນໍາມາປັບປຸງໃນຄັ້ງນີ້ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານຫລັກຊັບ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງມີເນື້ອໃນເລີກເຊິ່ງ ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງຕະຫລາດຫລັກຊັບປະເທດເຮົາ, ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕະຫລາດຫລັກຊັບຈະມີນິຕິກໍາເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕະຫລາດຫລັກຊັບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສແລະຍຸຕິທໍາຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

  

ພາຍຫລັງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ສໍາເລັດການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ ສົມບູນແລະຄົບຖ້ວນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະສ້າງສັນແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະສະເໜີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານຫລັກຊັບ ສະບັບປັບປຸງດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫລາຍ.