ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບຮອງສະບັບທຳອິດໃນປີ 1994 ເຊິ່ງໄດ້ປັບປຸງມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ, ໃນປີ 2005 ແລະ ປີ 2013. ໃນການປັບປຸງຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 3 ໂດຍໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍ ສະບັບປີ 2013 ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາເປັນເວລາ 8 ປີກວ່າ.
ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສະເໜີ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ 2022 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ກ່າວວ່າ: ການປັບປຸງແຕ່ລະຄັ້ງ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແມ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນ ວິສາຫະກິດ ພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະປີ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີ ວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທັງໝົດ 186.846 ຫົວໜ່ວຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (ບໍ່ໄດ້ລວມຫົວໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ). ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄື: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນໄລຍະປີ 2013-2016 ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມແມ່ນຕ້ອງຂໍຄຳເຫັນນຳຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການຂຶ້ນທະບຽນມີຄວາມຊັກຊ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການ ກໍານົດໄລຍະເວລາໃນການພິຈາລະນາໄວ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດແລ້ວກໍ່ຕາມ. ສໍາລັບກິດຈະການ ບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມແມ່ນຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເລີຍ. ພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ແມ່ນເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນບັນດາຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຮັດໃຫ້ເປັນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ກວມເອົາການອະນຸຍາດດໍາເນີນ ທຸລະກິດຂອງຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນໄລຍະປີ 2016 ພາຍຫຼັງການຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເຖິງປັດຈຸບັນ, ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ຕ້ອງຍື່ນຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນນໍາຫ້ອງການ ການບໍລິການ ລົງທຶນປະຕູດຽວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດທີ່ເປັນວຽກດຽວ ແຕ່ການສະເໜີສ້າງຕັ້ງຕ້ອງຜ່ານ 2 ຂະແໜງການ ລວມທັງ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ວິສາຫະກິດ ເວລາເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປີ 2013 ກໍານົດວ່າ “ວິສາຫະກິດ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໄດ້ໃນບັນດາຂະແໜງ ການທຸລະກິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດ” (ຂໍ້ 2 ມາດຕາ 20) ແຕ່ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ ໃນບາງກິດຈະການຍັງຕ້ອງມີ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕື່ມອີກ.
ເນື່ອງຈາກ ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດ ມີການໂຍນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ກັບ ຂະແໜງການອອກອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີເວລາວິສາຫະກິດ ມີການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີບໍລິສັດ ພີເອັສ) ລວມທັງການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ໂດຍສະເພາະຈໍານວນຕົວເລກວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຈຳນວນຕົວເລກວິສາຫະກິດ ທີ່ເສຍພັນທະອາກອນ ແມ່ນບໍ່ກົງກັນ).
ຈາກສະພາບຂ້າງເທິງ, ໃນເວລາ ທະນາຄານໂລກ ເຮັດການປະເມີນຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ (Ease of Doing Business) ເຫັນວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສົມຄວນ ຊຶ່ງ ໃນປີ 2018 ລາວ ຖືກຈັດລໍາດັບ 141 ຈາກຈໍານວນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ (ບົດປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກມີທັງໝົດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ). ສະນັ້ນ, ໃນປີ 2018 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018 ເພື່ອປັບປຸງບັນດາກົນໄກລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຕົວຊີ້ວັດ ຕາມການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ, ມີຕົວຊີ້ວັດທີ 01 ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.
ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ ຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໂຄງປະກອບການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂດຍມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳລວມ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມປະກອບເປັນຄະນະ. ພາຍຫຼັງມີຄະນະຮັບຜິດຊອບແລ້ວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດ
ໝາຍຫຼາຍຄັ້ງ ລວມທັງການປຶກສາຫາລືຄຳເຫັນກັບຊ່ຽວຊານຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ແລະ ບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ.
ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໃນ 2 ຈຸດຕົ້ນຕໍ ຄື: ອັນໜຶ່ງແມ່ນຕົວຊີ້ວັດການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ: ໄດ້ປັບປຸງລະບຽບການ, ມາດຕະການ ໃນການບໍລິການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ) ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວ. ພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ) ແລ້ວ, ກ່ອນຈະດໍາເນີນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດນຳຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ.
ພ້ອມນັ້ນ ຍັງລະບຸບາງເນື້ອໃນເພື່ອກະກຽມການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; ອັນທີສອງແມ່ນຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ: ໄດ້ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ກຳນົດເນື້ອໃນທີ່ຕິດພັນ ກັບບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ຕາມຄຳເຫັນຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ.
ນອກຈາກ ສອງຈຸດຕົ້ນຕໍ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງໄດ້ປັບປຸງບາງປະເດັນທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຮູບການວິສາຫະກິດ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກວິສາຫະກິດ, ການຖອກຮຸ້ນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການບໍ່ຖອກຮຸ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງພາຍຫຼັງການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
ປັບປຸງບັນດາຄຳສັບໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ໄປລວງດຽວກັນກັບກົດໝາຍສະບັບອື່ນ.
ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອລະດົມຄຳເຫັນເປີດກວ້າງຈາກມວນຊົນ ແລະໄດ້ລົງທາບທາມຄຳເຫັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ພາກ: ພາກເໜືອ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພາກກາງ ຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ພາກໃຕ້ ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ນອກນັ້ນ, ໄດ້ຈັດທາບທາມກັບບັນດາຂະແໜງການລັດຂັ້ນສູນກາງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຄົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ; ແລະ ຍັງໄດ້ຈັດທາບທາມສະເພາະຮ່ວມກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ; ແລະ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທະບຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ . ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ນຳສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໄດ້ທາບທາມຄໍາເຫັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ຜ່ານການເຮັດວຽກກັບກໍາມາທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສາມາດປັບປຸງຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ຕາມຄຳເຫັນຂອງຜູ້ແທນຈຳນວນ 8 ມາດຕາ ແລະ ສະເໜີຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າຈຳນວນ 39ມາດຕາ ລວມທັງມາດຕາ 18 ທີ່ຜູ້ແທນສະເໜີປັບປຸງເນື້ອໃນວ່າ “ວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ກ່ອນຈະດຳເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ສະເພາະກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບ ກິດຈະການບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ແມ່ນສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ” ແມ່ນສະເໜີ ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ ເນື່ອງຈາກ ການກຳນົດເນື້ອໃນຕາມຮ່າງກົດໝາຍ ແມ່ນສາມາດຈຳກັດຈຳນວນ ກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ, ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ XII ພາກ, 10 ໝວດ ແລະ 213 ມາດຕາ ໃນນີ້, ໄດ້ເພີ່ມ 2 ພາກ, 1 ໝວດ, ປັບປຸງ 104 ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 20ມາດຕາ ເເລະ ຕັດອອກ 28 ມາດຕາ. ໃນນັ້ນ ພາກວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ: ປະກອບມີ 6 ມາດຕາ (ປັບປຸງ 2 ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 1ມາດຕາ, ພາກວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ: ມີ46 ມາດຕາ, 3 ໝວດ, ປັບປຸງ 2 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 1 ມາດຕາ; ພາກບໍລິສັດ: ມີ 106 ມາດຕາ, 4 ໝວດ, ປັບປຸງ 4 ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 2ມາດຕາ, ຕັດອອກ 6 ມາດຕາ, ພາກວິສາຫະກິດຂອງລັດ: ປະກອບມີ 6 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 3 ມາດຕາ; ພາກວິສາຫະກິດ ປະສົມ: ປະກອບມີ 3 ມາດຕາ (ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ); ສໍາລັບພາກໃໝ່ວ່າດ້ວຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍ: ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ ເພີ່ມໃໝ່ 2 ມາດຕາ; ພາກຂໍ້ຫ້າມ: ປະກອບມີ 3 ມາດຕາ ເພີ່ມໃໝ່ 3 ມາດຕາ;- ພາກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວິສາຫະກິດ: ປະກອບມີ 8 ມາດຕາ ປັບປຸງ 2ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 6 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 1 ມາດຕາ.
ທ່ານມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ ແລະ ມີຜົນສັກສິດແລ້ວ ຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດແຍກຂອດການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ) ອອກຈາກຂອດອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ງ່າຍດາຍ, ວ່ອງໄວໃນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທັງເປັນການສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທາງອີເລັກໂຕຣນິກ (ໃນກໍລະນີ, ທະນາຄານໂລກມີການປະເມີນຄືນ ຕົວເລກຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງສປປ ລາວ ຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນລໍາດັບທີ່ດີຂຶ້ນ ທັງສາມາດປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ສາມາດແກ້ໄຂການສະເໜີສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຢູ່ 2 ຂະແໜງການຮັບຜິດຊອບໃນເມື່ອກ່ອນມາຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ຂະແໜງການດຽວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທົ່ວໄປ, ການຂຶ້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ; ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວິສາຫະກິດ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ. ສຳລັບ, ຂະແໜງການທີ່ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມທັງກິດຈະການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.