ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມູນຄ່າ 793.555 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕອບໂຕ້ບັນຫາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ
ທີ່ມີອັດຕາສູງໃນລາວໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະໂຄວິດ 19 ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ,ພິທີມອບ-ຮັບຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ( 27.11 .2020 ) ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍກ່າວມອບຂອງທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນິແຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳລາວແລະທ່ານ ນາງ ດຣ ເປຍ ລີເບວໂລ ບີຮໂຕ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການຢູນີເຊບ ປະຈຳລາວ ໃຫ້ກຽດກ່າວຮັບຂອງ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

​ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີຄຳເຫັນວ່າ:ອຸປະກອນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະຫະພາບເອີຣົບແລະອົງການຢູນີເຊັບປະຈຳລາວຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກ
ງານປິ່ນປົວແລະປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ.ລວມມີອາຫານເສີມທາງການແພດ,ຢາແລະອຸປະກອນການແພດສຳລັບປິ່ນປົວເດັກຂາດສານອາຫານຮ້າຍແຮງທີ່ນອນໃນໂຮງຫມໍ,ນອກນີ້ຍັງມີອຸປະກອນຕິດຕາມ
ການເຕີບໂຕເກນມາດຕະຖານຂອງເດັກເຊັ່ນ:ຊິງສັ່ງນ້ຳຫນັກ,ກະດານແທກລວງສູງແລະແນວວັດແທກຮອບເຄິ່ງກາງແຂນໃຫ້ເດັກ.ຢາວິຕາມິນອາເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຢາທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ເດັກລຸ່ມ 5 ປີທົ່ວ
ປະເທດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍແລະຫລຸູດຜ່ອນການເຈັບເປັນ.

​ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີຄຳເຫັນຕື່ມວ່າ:ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານໂພສະນາການຂອງເດັກໃນລາວ ເຊິ່ງການຂາດສານອາຫານຈະ
ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ,ພັດທະນາການແລະສຸຂະພາບຂອງເດັກ,ຊຸມຊົນແລະປະເທດ ສຳລັບອຸປະກອນທາງການແພດແລະຢາດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ຮັບຄັ້ງນີ້ ຈະກະກຽມມອບໃຫ້ພະແນກທີ່ເປັນຫລັກດ້ານວຽກງານນີ້ພານ
ໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຊັ່ນ: ກົມປິ່ນປົວແລະຟື້ນຟູຫນ້າທີ່ການແລະສູນໂພຊະນາການທີ່ຂຶ້ນກັບກົມອານາໄມແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ເຊິ່ງອຸປະກອນແລະຢາຈຳນວນນີ້ຍັງຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງຫມໍແຂວງໃນທົ່ວ
ປະເທດເພື່ອຊຸມຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານໃນເດັກ.
Loading...