ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ມອບອຸປະກອນໄອທີ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ 6 ແຂວງໃນລາວ ແລະ ເພື່ອພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ.
ອຸປະກອນໄອທີເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີ ຄອມພິວເຕີ, ລໍາໂພງ, ເຄື່ອງພິມເອກະສານ, ອຸປະກອບເກັບໄຟຟ້າສໍາຮອງ ແລະ ອຸປະ ກອນອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ, ທີ່ລວມຢູ່ໃນການໃຫ້ທຶນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ການກໍ່ສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ອົງການ ຢູນິເຊັບ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ຈາກບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆ ແລະ ຕິດຕາມກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ການມອບອຸປະກອນໄອທີ ໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນ ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂັ້ນແຂວງ (DPI) ຢູ່ 6 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດເຂົ້າໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນຂອງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງຕາມລໍາດັບ. ພິທີມອບ-ຮັບ ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບ ພິທີປະຖົມນິເທດຂອງແຜນງານ ການກໍ່ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບແຜນງານນີ້ ແລະ ຈຸດປະສົງໂດຍລວມ ໃຫ້ກັບບັນດາພະນັກງານທີ່ຢູ່ຮາກຖານ.
ແຜນງານ NIPN ແມ່ນ ຂໍ້ລິເລີ່ມສາກົນຂອງຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງສະຫະພາບເອີຣົບ, ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 9 ປະເທດ, ໂດຍມີ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດດຽວໃນເຂດອາຊີຈາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.