ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊ່ວຍມອບມຸ້ງຈຳນວນ 174,000 ດາງ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ມາເລເລຍ ຢູ່ຈຳປາສັກ

ໂດຍສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຢູ່ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດມາເລເລຍ, ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019, ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາລາວ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ມອບມຸ້ງຈຳນວນ 174,000 ດາງ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ, ຊຶ່ງຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍຜ່ານພິທີມອບ-ຮັບຢ່າງເປັນທາງການຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ມຸ້ງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໃກສອກຫຼີກຂອງແຂວງ ຈຳປາສັກ, ເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ຍັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ມາເລເລຍສູງ. ໃນພິທີ, ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານອາເມລິກາ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ມອບອູປະກອນຮັກສາຊີວິດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດມາເລເລຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປປລາວ ໃນການລົບລ້າງພະຍາດມາເລເລຍໃຫ້ໝົດໄປພາຍໃນປີ 2030.

ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດມາເລເຣຍໃນປະເທດລາວ ໄດ້ມີຈຳນວນຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລັດຖະບານລາວກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການລົບລ້າງພະຍາດມາເລເລຍ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼຸດລົງເຖິງ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ, ໂດຍຫຼຸດລົງຈາກ ຈຳນວນສູງສຸດທີ່ 50,000 ຫາ 9,000 ກໍລະນີ ໃນປີ 2018. ມຸ້ງຈຳນວນນີ້ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ແກ່ ສູນໄຂ້ຍຸງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ USAID ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການລິເລີ່ມມາເລເລຍຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື President’s Malaria Initiative (USAID/PMI). ລັດຖະບານອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ສູນໄຂ້ຍຸງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລາວ, ໂດຍການມອບອຸປະກອນຊ່ວຍຊີວິດຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ມຸ້ງເຄືອບຢາ, ຊູດບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ການປິ່ນປົວມາເລເລຍທີ່ມີຄຸນະພາບ, ໂດຍອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຊ່ວຍຄວບຄຸມການລະບາດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານອາເມລິກາ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສາທະລະນະສຸກ ເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ຕອບສະໜອງສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ມາຮອດມື້ນີ້ ໄດ້ມອບ ແລະ ແຈກຢາຍ ມຸ້ງເຄືອບຢາທັງໝົດ 610,688 ດາງ, ຊຸດບົ່ງມະຕິພະຍາດຂັ້ນພື້ນຖານ 370,000 ຊຸດ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດມາເລເລຍ 111,740 ຄັ້ງ. ພ້ອມນີ້, USAID/PMI ກໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 1.9 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ມາເລເລຍ.