ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ຄັ້ງທີ VI ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ເຊິ່ງມີຜູ້ແທນສົມບຸນທັງໝົດ 223 ສະຫາຍ, ຍິງ 26 ສະຫາຍ. ກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ສະໄໝທີ VI ມີທັງໝົດ 31 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາສະຫາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ສະຫາຍ ປອ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ
2. ສະຫາຍ ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ
3. ສະຫາຍ ດາລີວັນ ພູສະຫວັນ
4. ສະຫາຍ ເພັງສອນ ແກ້ວວິໄລ
5. ສະຫາຍ ຄໍາຜະຫຍາ ພົມປັນຍາ
6. ສະຫາຍ ສົມພອນ ແກ້ວມະນີ
7. ສະຫາຍ ຄໍາຫຼ້າ ອຸດທະຍອດ
8. ສະຫາຍ ຈັນທອນ ພົນທະລາ
9. ສະຫາຍ ສົມສັກ ປິ່ນແກ້ວ
10. ສະຫາຍ ເຄືອນເພັດ ວົງຈັນ
11. ສະຫາຍ ສຸໄລ ດວງຜາຄໍາ
12. ສະຫາຍ ນາງ ພວງພັນ ພຸມສະຫວັນ
13. ສະຫາຍ ຄໍາໝັ້ນ ຈັນທະລິດ
14. ສະຫາຍ ສຸກຂະ ຫຼຽນທອງຄໍາ
15. ສະຫາຍ ຄອນສະຫວັນ ຊາພັກດີ
16. ສະຫາຍ ບຸນທອງ ແສງສີກອງ
17. ສະຫາຍ ນ. ດາວ ໄຊເສດຖາ
18. ສະຫາຍ ຫົງແກ້ວ ວິໄນວົງ
19. ສະຫາຍ ຄໍາແຍງ ຄອນໄຊຍະກິດ
20. ສະຫາຍ ພັອ ບຸນມີ ພາມີໄຊ
21. ສະຫາຍ ພັອ ອິນສົມ ທໍາລະສິນ
22. ສະຫາຍ ສີບຸນເຮືອງ ພັນທຸລັກ
23. ສະຫາຍ ນ. ບຸນຍົກ ແສງສະຫວ່າງ
24. ສະຫາຍ ສົມຫວັງ ລໍຫວັນໄຊ
25. ສະຫາຍ ປອ ສົມຄິດ ວົງປັນຍາ
26. ສະຫາຍ ຄໍາເກິ່ງ ຜິວວັນນາ
27. ສະຫາຍ ຄໍາແສງ ສຸລິຍະວົງ
28, ສະຫາຍ ນ. ດວງຕາ ໄຊຍະຫົງ
29. ສະຫາຍ ສົມພອນ ອິນຕະວົງ
30. ສະຫາຍ ຄໍານວນ ກ້ອນ
31. ສະຫາຍ ຈອມແພງ ວິໄລສານ

# ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຊຸດທີ VI ປະກອບມີ:

ອາຍຸ 55 ປີຂຶ້ນໄປ ມີ 16 ສະຫາຍ ກວມ 51,61 %
ອາຍຸ 46 ປີ ຫາ 54 ປີ ມີ 12 ສະຫາຍ ກວມ 38,70 %
ອາຍຸ 45 ປີ ລົງມາ ມີ 3 ສະຫາຍ ກວມ 9,61 %
ອາຍຸສູງສຸດ 60 ປີ, ອາຍຸຕໍ່າສຸດ 37 ປີ, ອາຍຸສະເລ່ຍ 52 ປີ.

# ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຊຸດທີ VI ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ 9 ສະຫາຍ, ພ້ອມນັ້ນໄດ້ເປັນເອກະສັນຢ່າງສົມບຸນ ເລືອກເອົາເລຂາ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງແລະ ເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານ – ຮອງປະທານກວດກາພັກ ດັ່ງນີ້:

+ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ປະກອບມີ:

1. ສະຫາຍ ປອ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ
2. ສະຫາຍ ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ
3. ສະຫາຍ ດາລີວັນ ພູສະຫວັນ
4. ສະຫາຍ ເພັງສອນ ແກ້ວວິໄລ
5. ສະຫາຍ ດຣ ຄໍາຜະຫຍາ ພົມປັນຍາ
6. ສະຫາຍ ພັອ ບຸນມີ ພາມີໄຊ
7. ສະຫາຍ ສົມພອນ ແກ້ວມະນີ
8. ສະຫາຍ ເຄື່ອນເພັດ ວົງຈັນ
9. ສະຫາຍ ສຸກຂະ ຫຼຽນທອງຄໍາ

+ ເລືອກຕັ້ງເລຂາ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄື:

1. ສະຫາຍ ປອ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເປັນເລຂາຄະນະ
ບໍລິຫານງານພັກແຂວງ
2. ສະຫາຍ ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ ເປັນຮອງເລຂາຄະນະ
ບໍລິຫານງານພັກແຂວງ
3. ສະຫາຍ ເພັງສອນ ແກ້ວວິໄລ ເປັນຮອງເລຂາຄະນະ
ບໍລິຫານງານພັກແຂວງ

+ ເລືອກຕັ້ງປະທານ,ຮອງປະທານກວດກາພັກແຂວງ ຄື

1. ສະຫາຍ ສຸກຂະ ຫຼຽນທອງຄໍາ ເປັນປະທານກວດກາ
ພັກແຂວງ
2. ສະຫາຍ ເປົາແກ້ວ ພຸມສະຫວັນ ເປັນຮອງປະທານ
ກວດກາພັກແຂວງ
3. ສະຫາຍ ນາງ ສຸ່ງ ແກ້ວໂພໄຊ ເປັນຮອງປະທານກວດ
ກາພັກແຂວງ
4. ສະຫາຍ ໜໍ່ຄໍາ ນົງສຸວັນ ເປັນຮອງປະທານກວດກາພັກ
ແຂວງ

+ ເລືອກຕັ້ງຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ສໍາຮອງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ທັງໝົດ 14 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ ຄື:

1. ສະຫາຍ ດາລີວັນ ພູສະຫວັນ
2. ສະຫາຍ ເລັ່ງສອນ ແກ້ວວິໄລ
3. ສະຫາຍ ດຣ ຄຳຜະຫຍາ ພົມປັນຍາ
4. ສະຫາຍ ສົມພອນ ແກ້ວມະນີ
5. ສະຫາຍ ຈັນທອນ ພົນທະລາ
6. ສະຫາຍ ສົມສັກ ປິ່ນແກ້ວ
7. ສະຫາຍ ເຄື່ອນເພັດ ວົງຈັນ
8. ສະຫາຍ ສຸໄລ ດວງຜາຄໍາ
9. ສະຫາຍ ນາງ ພວງພັນ ພູມສະຫວັນ,
10. ສະຫາຍ ສຸກຂະ ຫຼຽນທອງຄໍາ
11. ສະຫາຍ ພັອ ບຸນມີ ພາມີໄຊ
12. ສະຫາຍ ຫົງແກ້ວ ວິໄນວົງ
1 3. ສະຫາຍ ນາງ ດາວ ໄຊເສດຖາ
14. ສະຫາຍ ບຸນທອງ ແສງສີກອງ.

+ ເລືອກເອົາຜູ້ແທນສໍາຮອງ 2 ສະຫາຍ ຄື:

1. ສະຫາຍ ນ. ບຸນຍົກ ແສງສະຫວ່າງ
2. ສະຫາຍ ຄອນສະຫວັນ ຊາພັກດີ

Loading...