ຜົນການປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະຫນ່ວຍພັກຫນັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ຊຸດໃຫມ່ (ຊຸດທີ XIII) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020.

– ສະຫາຍ ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ, ເລຂາ
– ສະຫາຍ ສີວັນ ຫອມໄຊຍະເດ, ຮອງເລຂາ
– ສະຫາຍ ພູວຽງຄໍາ ພົນອາສາ , ປະທານກວດກາ
– ສະຫາຍ ນາງ ຈັນທະລາ ໄຊຍະເຫຼັກ, ຄະນະ
– ສະຫາຍ ຕຸໄລເພັດ ພິມເມືອງ, ຄະນະ

Loading...