ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນຂອງກະຖິນ

ສຳລັບປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງກະຖິນນັ້ນໄດ້ມາຈາກ 2 ສ່ວນຫຼັກໆດັ່ງນີ້

ດອກ: ຊ່ວຍບໍາລຸງຕັບໃຫ້ຣົດມັນ

ຮາກ: ນັບໄດ້ວ່າເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະເລີຍ ຊ່ວຍໃນການຂັບລົມ ຂັບລະດູຂາວ ໃຫ້ຣົດຈືດ ແລະ ຝາດ