ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນຂອງດອກອັນຊັນ

ດອກອັນຊັນ ມີສັບພະຄຸນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍທົ່ວໄປເຮົາມັກໃຊ້ເປັນສີຜະສົມອາຫານ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າໜົມຫວານເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມຊັ້ນ ຫຼື ນ້ຳດອກອັນຊັນເພື່ອດື່ມເຊິ່ງໃຫ້ສານເບຕ້າແຄໂຣທີນສູງຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານສານມະເຮັງ ແລະ ເສີມ

ພູມຄຸ້ມກັນ.ໃນດອກອັນຊັນມີສານແອນໄຊຢານິນຫຼາຍເຊິ່ງມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ:ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນເນື່ອງຈາກສານຕົວນີ້ຈະໄປເພີ່ມການໄຫຼວຽນໃນຫຼອດເລືອດສ່ວນປາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ກົນໄກທີ່ເຮັດວຽກ

ກ່ຽວກັບການເບິ່ງເຫັນແຂງແຮງຂື້ນເພາະມີເລືອດໄຫຼວຽນມາລ້ຽງຫຼາຍຂື້ນ.ໃນຂະນະນີ້ກໍ່ມີການວິໄຈທາງຄຣີນິກກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງສານແອນໂທໄຊຢານິນ ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຕາເຊັ່ນ:ຕາເສື່ອມຈາກໂລເບົາຫວານ

ຕາຕໍ້ເປັນຕົ້ນ ແລະ ສານດັ່ງກ່າວນັ້ນຍັງມີຄຸນສົມບັດເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຈາກທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ. ໃນຕຳລາຢາບອກວ່າຮາກຂອງດອກອັນຊັນໃຊ້ເປັນຢາຂັບປັດສະວະ, ເປັນຢາລະບາຍຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ,ແກ້ຕາອັກເສບ,ຕາຟາງ ແລະນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການນຳເອົາຮາກດອກອັນຊັນມາຖູແຂ້ວເພື່ອແກ້ອາການເຈັບແຂ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວແຂງແຮງ.