ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນຂອງຜັກຊີ

ທັງຕົ້ນ: ຊ່ວຍຂັບລົມ ຈະເລີນອາຫານ ແກ້ອາການທ້ອງອືດ ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ ຂັບພິດໂຣກ ສຸກໃສ ດຳແດງ ລວມທັງຂັບຂີ້ກະເທີ່ ດັບກິ່ນປາຄາວ ລວມເຖິງໃຊ້ພອກທາແກ້ອາການຜື່ນຄັນ ຕະຫລອດຈົນແກ້ໄອ, ເຈັບຫົວ, ແກ້ຫວັດ, ແກ້ອາການສະເອິ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ອາຫານເປັນພິດໃຫ້ຣົດຊາດເຜັດ.

ໝາກ: ຊ່ວຍແກ້ອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ ແກ້ຫິວນໍ້າ ລວມທັງແກ້ພິດຕານຊາງ ຂັບລົມໃນລໍາໄສ້ ຕະຫລອດຈົນແກ້ອາການເຈັບຕາ ແກ້ອາການສະເອິ ຫຼຶ ເປັນລົມເປັນວິນ ໃຊ້ຕົ້ມຮົມຂັບພິດເຫື່ອ ສຸກໃສ ດຳແດງ ລວມທັງຊ່ວຍບຳລຸງກະເພາະອາຫານ ແກ້ການຂັບຖ່າຍເປັນເລືອດ ແກ້ທ້ອງບິດ ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ແລະ ສາມາດເອົາມາຂົ້ວບົດປະສົມກັບເຫຼົ້າດື່ມໄດ້ ແກ້ລິດສີດວງທະວານທີ່ມີເລືອດອອກ ແລະ ມາຕົ້ມນ້ຳສຳລັບອົມບ້ວນປາກ ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບປາກ ແລະ ລຳຄໍ ຫຼື ແກ້ປວດແຂ້ວ.

ຮາກ: ຊ່ວຍກະຕຸ້ນພິດໄຂ້ ສຸກໃສ ດຳແດງ ໃຫ້ຣົດຊາດຫອມເຢັນ