ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນຂອງໝາກນາວ

ຜິວ​ເປືອກ​ຂອງໝາກນາວ ມີ​ນ້ຳມັນ​ຫອມ​ລະ​ເຫີ​ຍ​ເຊິ່ງມີ​ລິດ​ຂັບ​ລົມ,​ແກ້​ອາການ​ທ້ອງ​ອືດ,ທ້ອງ​ເຟີ້,​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ນ້ຳໝາກ

ນາວ​ມີ​ສານ​ເຄມີ​ຫຼາຍ​ຊະນິດ​ໄດ້​ແກ່: saronoid, organic acid, citral ​ແລະ ວິຕາມິນ​ຊີ ທີ່​ມີ​ສັບພະ​ຄຸນ​ຮັກສາ​ອາການ​ໄອ,​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊຸ່ມ​ຄໍ,ຂັບ​ຂີ້​ເທີ່,ຫຼຸດ​ອາການ​ຄັນ​ຄໍ ​ໃນ​ຕຳລາ​ຢາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ເປືອກໝາກນາວ​ສົດ​ມາ​ບີບ ຫຼື

ທຸບ​ໃຫ້​ນ້ຳມັນ​ທີ່ຢູ່​ເປືອກ​ອອກ​ມາ ​ແລ້ວ​ນຳ​ໄປ​ຊົງ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ​ດື່ມ ​ເພື່ອບັນ​ເທົາ​ອາການ​ທ້ອງ​ອືດ,ທ້ອງ​ເຟີ້ ຫຼື ດື່ມ​ນ້ຳໝາກນາວ​ອຸ່ນໆ​ເປັນ​ປະຈຳ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຮັກສາ​ອາການ​ເຈັບຄໍ ​ແລະ ຫວັດ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ນອກຈາກ​ນີ້​ຫາກ​ນຳເອົາ​ຮາກ​ຂອງ​ຕົ້ນໝາກນາວ​ມາຕົ້ມກັບນ້ຳ​ສຸກ ​ແລະ ​ເຫຼົ້າ​ໜ້ອຍໜຶ່ງດື່ມ​ເພື່ອ​ບັນ​ເທົາ​ອາການ​ຟົກ​ຊ້ຳ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ ​ແລະອາການ​ບອບ​ຊ້ຳ​ພາຍ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ. ​ໃບໝາກນາວ​ທີ່​ຕາກ​ແຫ້ງ​ສາມາດ​ເອົາ​ມາ​ຕົ້ມ​ແລ້ວ​ກິນ​ແທນ​ນ້ຳ​ຊາ​ເປັນ​ປະຈຳ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ອາການ​ໄອ ​ແລະ ທ້ອງ​ອືດ,ທ້ອງ​ເຟີ້​ໄດ້.​ນອກຈາກ​ນັ້ນໝາກນາວ​ທີ່​ປາດ​ເປັນ​ປ່ຽງນຳ​ມາ​ທາ​ບໍລິ​ເວນ​ທີ່​ເປັນ​ສິວ,ຂີ້​ແມງວັນ ຫຼື​ຮອຍ​ແຫ່ວ​ຕ່າງໆ​ເທິງ​ໃບໜ້ານັ້ນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຜິວ​ພັນ​ບໍລິ​ເວນ​ນັ້ນ​ເປັ່ງ​ປັ່ງສົດ​ໃສ​ຂື້ນ.​ສ່ວນ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ກຳລັງ​ຖືພາ​ນັ້ນ​ສາມາດ​ດື່ມ​ນ້ຳໝາກນາວ​ເພື່ອ​ບັນ​ເທົາ​ອາການແພ້ທ້ອງ ຫຼື ຖ້າ​ຫາກ​ດື່ມ​ເປັນ​ປະຈຳ​ແລ້ວ​ກໍ່ຈະ​ຊ່ວຍ​ຮັກສາ ​ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຫຼຸ​ລູກ​ໄດ້ ຫຼື ​ໃນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາການ​ວິນວຽນກໍ່ສາມາດດື່ມ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ອາການ​ປຸ້ນທ້ອງ​

ປວດຮາກ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ.