ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນຂອງໝາກນາວ

ຜິວເປືອກຂອງໝາກນາວ ມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍເຊິ່ງມີລິດຂັບລົມ,ແກ້ອາການທ້ອງອືດ,ທ້ອງເຟີ້,ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳໝາກ

ນາວມີສານເຄມີຫຼາຍຊະນິດໄດ້ແກ່: saronoid, organic acid, citral ແລະ ວິຕາມິນຊີ ທີ່ມີສັບພະຄຸນຮັກສາອາການໄອ,ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ,ຂັບຂີ້ເທີ່,ຫຼຸດອາການຄັນຄໍ ໃນຕຳລາຢາໄດ້ມີການນຳເອົາເປືອກໝາກນາວສົດມາບີບ ຫຼື

ທຸບໃຫ້ນ້ຳມັນທີ່ຢູ່ເປືອກອອກມາ ແລ້ວນຳໄປຊົງນ້ຳຮ້ອນດື່ມ ເພື່ອບັນເທົາອາການທ້ອງອືດ,ທ້ອງເຟີ້ ຫຼື ດື່ມນ້ຳໝາກນາວອຸ່ນໆເປັນປະຈຳເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາອາການເຈັບຄໍ ແລະ ຫວັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ນອກຈາກນີ້ຫາກນຳເອົາຮາກຂອງຕົ້ນໝາກນາວມາຕົ້ມກັບນ້ຳສຸກ ແລະ ເຫຼົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງດື່ມເພື່ອບັນເທົາອາການຟົກຊ້ຳຈາກພາຍນອກ ແລະອາການບອບຊ້ຳພາຍໃນຮ່າງກາຍ. ໃບໝາກນາວທີ່ຕາກແຫ້ງສາມາດເອົາມາຕົ້ມແລ້ວກິນແທນນ້ຳຊາເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີອາການໄອ ແລະ ທ້ອງອືດ,ທ້ອງເຟີ້ໄດ້.ນອກຈາກນັ້ນໝາກນາວທີ່ປາດເປັນປ່ຽງນຳມາທາບໍລິເວນທີ່ເປັນສິວ,ຂີ້ແມງວັນ ຫຼືຮອຍແຫ່ວຕ່າງໆເທິງໃບໜ້ານັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນບໍລິເວນນັ້ນເປັ່ງປັ່ງສົດໃສຂື້ນ.ສ່ວນຜູ້ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພານັ້ນສາມາດດື່ມນ້ຳໝາກນາວເພື່ອບັນເທົາອາການແພ້ທ້ອງ ຫຼື ຖ້າຫາກດື່ມເປັນປະຈຳແລ້ວກໍ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນການຫຼຸລູກໄດ້ ຫຼື ໃນບຸກຄົນທີ່ມີອາການວິນວຽນກໍ່ສາມາດດື່ມເພື່ອຫຼຸດອາການປຸ້ນທ້ອງ

ປວດຮາກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.