ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງຂີງ

ຂີງເປັນພືດຜັກສວນຄົວທີ່ຖືໄດ້ວ່າມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ຢາຫຼາຍ ເພາະມັນປະກອບໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ໂປຣຕີນ,ຄາໂບຣໄຮເດັຣດ,ໄຂມັນ,ແຄນຊຽມ,ວິຕາມິນເອ.ປະໂຫຍດທາງດ້ານຢາຫຼັກໆທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນຄື:ນຳເອົາຫົວຂີງແກ່ມາທຸບ ຫຼື ບົດ ເປັນຜົງ ແລ້ວໃສ່ນ້ຳດື່ມ ເຊິ່ງຊ່ວຍແກ້ອາການປວດຮາກ,ແກ້ຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງ

ເປັນຕົ້ນ.ໃນຕຳລາຢາໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:ຂີງສາມາດໃຊ້ປິ່ນປົວອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫົວຂີງສົດມາຂາງໄຟພໍອຸ່ນ,ຈາກນັ້ນເອົາໄປຕຳແລ້ວນຳມາທາບໍລິເວນທີ່ຜົມຫຼົ່ນເຮັດແບບນີ້ປະມານ 3 ມື້(ມື້ລະ 2 ເທື່ອ) ຖ້າບໍ່ໄດ້ຜົນໃຫ້ເຮັດຕໍ່ໄປ.ນອກຈາກນັ້ນ,ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຂີງຍັງສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຄື:

khingsamunpri-04

ຮາກ: ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ,ແກ້ລົມ,ແກ້ເສມຫະ ແລະ ແກ້ອາການທ້ອງບິດ.

ຕົ້ນ: ຊ່ວຍຂັບລົມ,ແກ້ຈຸກສຽດ,ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ.

ຫົວ: ແກ້ອາການຄໍແຫ້ງ,ເຈັບຄໍ,ຕາຟາງ,ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ.

ໃບ: ແກ້ຟົກຊ້ຳ,ແກ້ໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ,ປັດສະວະຕິດຂັດ,ຂ້າແມ່ພະຍາດໃນທ້ອງ,ແກ້ໂລກຕາ.

ດອກ: ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ,ແກ້ປັດສະວະຕິດຂັດ,ແກ້ໂລກປະສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈໝົ່ນໝອງ.