ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສັບພະຄຸນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຫມາກກ້ຽງໃຫຍ່

ໃບ: ເປັນຢາແກ້ປວດຂໍ້, ທ້ອງອືດ, ແກ້ເຈັບຫົວ (ຕໍາແລ້ວພອກໃສ່ຫົວ)

ດອກ: ແກ້ປວດກະເພາະອາຫານ, ປວດກະບັງລົມ, ຂັບຂີ້ກະເທີ່, ຂັບລົມ

ໝາກ: ແກ້ເມົາສຸລາ, ຂັບລົມໃນລໍາໄສ້ ແລະ ກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ເໝາະສຳລັບຜູ້ຍິງຖືພາເບື່ອອາຫານ ປາກບໍ່ຮູ້ຣົດອາຫານ

ເປືອກໝາກ: ເປັນຢາຂັບລົມ ຊ່ວຍຂັບຂີ້ກະເທີ່, ແກ້ອຶດອັດແໜ້ນໜ້າເອິກ, ໄອ, ຈຸກແໜ້ນ, ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ໄສ້ເລື່ອນ ຫລື ຕົ້ມນ້ຳອາບແກ້ຄັນ, ໃຊ້ຕຳພອກຝີ

ເມັດ: ແກ້ໄສ້ເລື່ອນ, ແກ້ເຈັບທ້ອງ, ລໍາໄສ້ນ້ອຍຫົດຕົວຜິດປົກກະຕິ

ຮາກ: ແກ້ຫວັດ, ແກ້ໄອ, ແກ້ປວດ, ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ແລະ ກະເພາະອາຫານ ໄສ້ເລື່ອນ