ໃນໂອກາດວັນລ້າງມືສາກົນ ( 5 ພຶດສະພາ ) ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອຸດົມໄຊ ຮ່ວມກັບໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສາທິດການລ້າງມື ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນ ຊີວິດປອດໄພ ໃສໃຈການລ້າງມືເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2020. ໃນການຈັດກິດຈະກຳທີມງານແພດໝໍ ໄດ້ທຳການສາທິດວິທີການລ້າງມືຢາງຖືກຕ້ອງ, ການລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດໃສ່ສະບູ, ລ້າງດ້ວຍເຈວ ຫຼື ເຫຼົ້າ 70% ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມືປາສະຈາກເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດຕິດຕໍ່. ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດກິດຈະກຳການລ້າງມື ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ ວິທີ ການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ໂຄວິດ-19 ເຊີງປັດຈຸບັນໄດ້ມີການແຜ່ລະບາດໃນທົ່ວໂລກ ໃນນັ້ນການລ້າງມືກໍເປັນມາດຕະການໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ ເຊີງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລ້າງມືຢ່າງເປັນຂະບວນການ ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການລ້າງມືຂອງແພດໝໍ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ຕາມມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໃນໂຮງໝໍ. ໃນໂອກາດນີ້ດ໋ອກເຕີ ສູນທອນ ຫຼວງໄຊສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ເຊີນຊວນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ພະນັກງານ ທະຫານຕ່ຳຫຼວດ ທຸກຂັ້ນຄົນ ໃຫ້ຮ່ວມໃຈກັນລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດໃສ່ສະບູ່ ຫຼື ເຈວລ້າງມືໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ຕາມຄຳຂັວນວັນລ້າງມືສາກົນ ຊີວິດປອດໄພໃສ່ໃຈການລ້າງມືເລື້ອຍໆ.

ສີຈັນ ເກດວົງສາ

Loading...