ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບອີກວາລະໜຶ່ງ, ຕາງໜ້າ ໃຫ້ການນຳພັກ-ລັດ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ເຫັນລູກຫຼານເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນຸຊົນລາວ ທີ່ປຽບເໝືອນເປັນໜໍ່ແໜງ ແລະ ເປັນເມັດພືດສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການດູແລເອົາໃຈໃສ່, ພັດທະນາ, ປົກປ້ອງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຮອບດ້ານໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
ໃນໂອກາດສຳຄັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຝາກຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ຄຳອວຍພອນມາຍັງລູກຫຼານລາວ ບັນດາເຜົ່າທຸກຖ້ວນໜ້າ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງມີພະລານາໄມສົມບູນ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມ ສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ ເປັນເດັກທີ່ສົດໃສ ກ້າວເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນອະນາຄົດ, ໃນການສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2023 ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ການລົງທຶນໃນອານາຄົດ ຄືການລົງທຶນໃສ່ເດັກ (Investing in Our Future means Investing in Our Children)” ມາໃນໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ 01 ມິຖຸນາ ໃນທຸກໆປີ ແມ່ນປຽບດັ່ງບຸນໃຫຍ່ຂອງເດັກໃນ ສປປລາວ ກໍຄື ປະຊາຊາດໂລກ ທີ່ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໂດຍການຈັດກິດຈະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ສຳລັບ ສປປລາວ ເຮົາ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເດັກສາກົນໃນທຸກໆປີ ແມ່ນຕິດພັນກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໝາຍເຖິງການປູກຝັງບົ່ມເພາະເຮັດໃຫ້ເດັກໃນວັນ ນີ້ ກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.
ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ, ພັກ-ລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປູກຈິດສໍານຶກ, ປຸກລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ເດັກ ໂດຍອອກມາດ ຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກບັນດາເຜົ່າ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ປັບປຸງນິຕິກາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະບົບປົກປ້ອງເດັກ; ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນການຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈຳໄລຍະ 07 ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກໃນ ສປປລາວ, ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 02 ອະນຸສັນຍາສັນຍາ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງປະກອບອາວຸດ.
ສຳເລັດການຈັດເວທີເດັກລາວ ຄັ້ງທີ V ປະຈຳປີ 2023; ໄດ້ດຳ ເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈປະເມີນສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ; ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສະພາບການເເຕ່ງດອງກ່ອນໄວ ແລະ ການຖືພາຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ; ປະເມີນສະຖານະພາບຂອງເດັກ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກໃນປະຈຸບັນ, ການສຳຫຼວດ ແຮງງານເດັກ ຄັ້ງທີ II ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີ.
ຄຸນຄ່າສຳລັບໄວໜຸ່ມຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການປົກປ້ອງເດັກ, ລະບົບຍຸຕິທຳສຳລັບເດັກ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຈອດປະສານງານກັນຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.
ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນສັງຄົມ ທີ່ເຫັນ ວ່າເດັກໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນພັດທະນາ ໂດຍເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກໄດ້ສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕົນເອງເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນການສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ, ການເຂົ້າຮ່ວມເວທີເດັກລາວ ຄັ້ງທີ 05 ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມເວທີເດັກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 07 ທີ່ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ ສະເໜີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍເດັກເອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຍາດມາໄດ້ຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ.
ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງການນຳພັກ-ລັດ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄືຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ) ແລະ ຄກມດ ທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດເອກະຊົນ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວທຸກຖ້ວນໜ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ອັນ
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ຈະຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານກໍຕາມ, ແຕ່ ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ບັນຫາສະພາບ ເສດຖະກິດທີ່ຍັງບອບບາງ, ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນຂອງເດັກ, ສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແຮງງານເດັກ, ການໃຊ້ແຮງງານຕໍ່ເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ, ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການອອກ ໂຮງຮຽນຍັງສູງ, ການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ, ການເກັບກຳ-ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິສໍາລັບເດັກ, ບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ຍັງແຜ່ຫຼາຍ ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນໄພຄຸກ ຄາມ ແລະ ຈຳກັດການພັດທະນາຂອງເດັກທີ່ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ. ນອກຈາກນີ້, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົງຈັກເສນາທິ ການຊ່ວຍວຽກຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງກົນໄກການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກດັ່ງກ່າວ ຍັງຈຳກັດ, ໃນການປະຕິບັດພັນທະສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ກໍຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກອີງໃສ່ການສະໜັບສະໜູ ນຊ່ວຍເຫລືອຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະ ຄຊກມດ, ຄກມດ ກະຊວງ/ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທັງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດໃຫ້ເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ກ້າວເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອກາຍເປັນກຳລັງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຊາດ ສືບຕໍ່ພາລະກິດ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນວັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2023 ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນມາຍັງລູກຫຼານຊາວລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ, ໃຫ້ເປັນເດັກຄຳຮູ້ ເຊື່ອຟັງຄໍາສອນຂອງພໍ່ແມ່, ເປັນນັກຮຽນດີ ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ອາວຸໂສ, ກາຍເປັນລູກຫຼານ ທີ່ດີຂອງຊາດ, ໝັ່ນສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງຮອບດ້ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ປະເທດຊາດເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນປີນີ້ ຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.