ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສາລະພັດປະໂຫຍດຂອງເຫັດເຟືອງ

ເຫັດເຟືອງນອກຈາກຈະເປັນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບແລ້ວຍັງມີແຮ່ສຳຄັນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຊະນິດເຊິ່ງບໍ່ຄືກັບຜັກຊະນິດອື່ນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນມີໄຂມັນໜ້ອຍ ແລະ ກົດອະມີໂນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຊະນິດ, ມີວິຕາມິນເຊຫຼາຍ ຖ້າກິນເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍສ້າງພູມຕ້ານທານ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ, ປ້ອງກັນເລືອດອອກຕາມຫວ່າງແຂ້ວ, ພະຍາດເຫຶອກອັກເສບ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການເປັນຕຸ່ມຄັນຊະນິດຕ່າງໆ, ຫລຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອໄດ້. ແຕ່ຕ້ອງປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີກ່ອນກິນ ເພາະວ່າເຫັດເຟືອງດິບມີສານຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການດູດຊືມສານອາຫານໄດ້ໄວ. ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊືມອາຫານບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ.