ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສາລະພັດປະໂຫຍດນໍ້າເຜິ້ງ

ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ, ຫລຸດຄວາມຕຸ້ຍ , ຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ, ຫລຸດຄວາມຫງຸດຫງິດ ຄາຍກັງວົນ, ບໍາລຸງສະໝອງໃນເລື່ອງຄວາມຈໍາ, ຢາອາຍຸວັດທະນະ, ຫລຸດອາການອັກເສບ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ, ບໍາລຸງຜິວພັນ ຫລຸດຮ່ອງຮອຍ, ບໍາລຸງເລືອດຫົວໃຈ, ຕັບ, ລໍາໄສ້, ບັນເທົາອາການ ທ້ອງອືດ ຖອກທ້ອງ, ເພີ່ມພະລັງງານຮ່າງກາຍແຂງແຮງຕ້ານໂຣກຕ່າງໆ, ປັບສົມດຸນຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່, ຊ່ວຍໃຫ້ຫລັບສະບາຍ.