ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສາລະສຳຄັນໃນກະທຽມ

ກະທຽມມີສານຕ່າງໆ ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການເຮັດໄປໃຊ້ໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ

ອັນລິຊັນ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ໄວຣັດຫລຸດອາການອັກເສບ

ອັນລິຊິນ ເປັນສານທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງຢາປະຕິຊີວະນະ

ໄດຊັນໄຟ ໃຊ້ໃນການຫລຸດຄໍເລດເຕີຣໍ ແລະ ຄວາມດັນ ໄຂມັນ ນໍ້າຕານໃນຮ່າງກາຍ

ເຊເຣນຽມ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ ປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ

ຊັດເຟີ້ ຮັກສາອາການເຈັບປວດຕາມຂໍ້ຕ່າງໆ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບຜິວໜັງ ຜົມງອກ ຈຸດດ່າງດຳ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີສານຕົວອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ໃນການຮັກສາພະຍາດ