ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສູນວັດທະນາທໍາເດັກແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈັດກິດຈະກໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ

ສູນວັດທະນາທໍາເດັກແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈັດກິດຈະກໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ເພື່ອຍົກສູງ ແລະສ້າງຄວາມ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ ເດັກເຖິງ ສິດທິຂອງຕົນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຈາກສັງຄົມ ໃນວັນທີ 8 ຕຸ ລານີ້, ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນຍາງສູງ ແນໃສ່ສ້າງຂະບວນການ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນ ສົນ ທິ ສັນ ຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ວັນທີ 20 ພະຈິກ ຄົບຮອບ 30 ປີໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ.


ທ່ານ ນາງ ຫວີ ຈໍາສິນ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນຍາງສູງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ກິດຈະ ກຳ ຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຫລາຍເພື່ອໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະຮັບຮູ້ສິດທິຂອງເດັກຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆຫລາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະສິດພື້ນ ຖານ ຂອງເດັກທີ່ຄວນໄດ້ຮັບ ເປັນຕົ້ນສິດໃນການຢູ່ລອດ, ສິດໃນການພັດທະນາ, ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສິດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສີ່ງທ້າທາຍຂອງເດັກໃນຂົງເຂດການສຶກສາທີ່ທຸກພາກສ່ວນຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນເດັກນ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຍ້ອນສະພາບຄອບຄົວ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະອື່ນໆ.
ທ້າວ ພູສະຫວັນ ຂິນສະຫວາດ, ອາສາສະໝັກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈັດກິດຈະກໍາຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກຄັ້ງນີ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຮູ້ສຶກພາກພູມ ໃຊ້ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມສິດທິເດັກຜ່ານລາຍການເປີດໃຈໄວໝຸ່ມຂອງວິທະຍຸສະຫວັນນະເຂດ ແລະຈັດກິດຈະກຳ ຕ່າງໆເພື່ອ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ສໍາລັບກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີການຖາມຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການຮ້ອງເພັງ, ການສະແດງສິນລະປະຈາກສູນວັດທະນາທຳເດັກ ແລະອື່ນໆ ຊື່ງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍກໍ່ຄືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນຍາງສູງຕັ້ງຢູ່ບ້ານຍາງສູງ ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິ ຫານ ປະກອບມີຊັ້ນມໍ 1 ຫາ ມໍ4 ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 188 ຄົນ ຍິງ 100 ກວ່າຄົນ ແລະອາຈານ 14 ຄົນ.

ຂ່າວ;ພາບ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ