ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອົງແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດລາວນິວເວບຊິເນມາ ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຢຸດຕິພຶດຕິກຳທີ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍເລິ່ມມາແຕ່ປີ 2021. ຜ່ານການແຂ່ງຂັນວິດີໂອສົ່ງເສີມສັງຄົມ ຫລື PSA ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັກສະການຜະລິດວີດີໂອໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ.
ການແຂ່ງຂັນ PSA ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍ ອົງແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດລາວນິວເວບຊິເນມາ ໄດ້ກາຍມາເປັນເວທີສໍາລັບໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມຮັກໃນການສ້າງວິດີໂອ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ການລ່ວງລະເມີດຜ່ານສື່ອອນລາຍ, ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ຫລື ຢູ່ກ່ອນແຕ່ງ ແລະ ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສ້າງວິດີໂອສົ່ງເສີມສັງຄົມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຕັກນິກການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ທັກສະໃນການໂນ້ມນ້າວ ໂດຍຜ່ານຜົນງານວິດີໂອຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານນາງ ແຄໂຣລ ມໍເທັນສັນ ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງແພລນາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເຖິງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ເພາະວ່າສັງຄົມຈະເຂັ້ມແຂງໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອສັງຄົມນັ້ນມີຄວາມຫລາກຫລາຍ. ມາຮ່ວມມືກັບ ອົງການແພລນສາກົນ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມປ່ຽນແປງ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດຈົນກວ່າພວກເຮົາທັງໝົດສະເໝີພາບກັນ”
ທ່ານນາງ ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ ບໍລິສັດລາວນິວເວບຊິເນມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງການນີ້, ມີຄວາມສຳຄັນບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນການຜະລິດວິດີໂອ ສົ່ງເສີມສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ນັກຜະລິດຮູບເງົາຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບປະເດັນຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ. ນີ້ຄືການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອເປັນຫະບອກສຽງ ແລະ ສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນ.
ອົງແພລນສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງເດັກຍິງ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຂອງໄວໜຸ່ມ ທັງຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນ. ໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມ ແລະ ຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນໂອກາດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ວັນສຳຄັນຕ່າງໆຕະຫລອດປີ.
ການແຂ່ງຂັນ PSA ເປັນໜຶ່ງໃນຫລາຍກິດຈະກໍາ ທີ່ໄວໜຸ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ອົງແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແນະນຳໄວໜຸ່ມໃນການສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິດີໂອສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ໜ້າສົນໃຈເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງອົງກອນ ເປັນຕົ້ນ ເຟສບຸກຂອງ ອົງແພລນສາກົນ ແລະ ເມີລິນພາຮູ້ ເພື່ອສື່ສານກັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ.
ທີ່ມາ: ຂປລ.