ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ສຽງອ້ອນວອນ ຂອງຄົນນະຄອນຫຼວງ ຕໍ່ການໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນ.

ສຽງອ້ອນວອນ ຂອງຄົນນະຄອນຫຼວງ ຕໍ່ການໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນ.

ໂດຍ:ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ຫຼາຍຄົນທີ່ສັນຈອນໄປມາຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອເຫັນພາບການສັນຈອນໃນຊູ່ມື້ນີ້ ຄົງຈະມີແນວຄິດແກ້ໄຂໄປຕ່າງໆນາໆ ແຕ່ ສະຫລຸບແລ້ວ ກໍ່ຢາກໃຫ້ການສັນຈອນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ປາສະຈາກອຸປະຕິເຫດ… ເມື່ອຄໍາສະເໜີ ໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ມີບາງອັນກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແຕ່ມີຫຼາຍອັນບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຈຶ່ງກາຍເປັນສຽງອອ້ນວອນ ຝາກເຖິງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນບັນຫາທີນຶ່ງວ່າ: ຜູ້ຂັບຂີ່ຈົ່ງເຄົາລົບກົດລະບຽບຈາລາຈອນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ສະແດງອອກໃນການຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນຂອບເຂດຕາມທີ່ລະບຽບກໍານົດຄວາມໄວໃນຕົວເມືອງ,ກິນເຫຼົ້າເມົາ ຂັບລົດໄປຕໍາ ລົດຄັນອື່ນ,ຕໍາຄົນຍ່າງ,ຕໍາເສົາໄຟຟ້າ,ຕໍາສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ບໍ່ມີຄຸນ ສົມບັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກຽດຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນເວລາຂັບຂີ່,ເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຈອດລົດ.ຜູ້ຂັບຂີ່ ສ່ວນຫຼາຍມັກງ່າຍ,ແລ່ນມາແຕ່ກໍ້າຂວາ ພັດຈອດກໍ້າຊ້າຍ,ຈອດຕາມທາງສໍາລັບຄົນຍ່າງ ຈອດຢູ່ຕາມທາງແຍກ ທັງໆທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈ ມັນຜິດຕໍ່ລະບຽບຈາລາຈອນ ແຕ່ຕ່າວພາໂລ ເບິ່ງແລ້ວ ເປັນພາບທີ່ບໍ່ງາມຕາ.ທາງສໍາລັບຄົນຍ່າງ ກໍ່ຍິ່ງພົບເຫັນຫຼາຍອັນ,ອັນຫຼາຍແນວ ສະແດງເຖິງຄວາມເຫັນແກ່ໂຕ ຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ,ທີ່ຕັ້ງໂຕະຂາຍເຄື່ອງຢ່າງໜ້າຕາເສີຍ…

ສຽງອອ້ນວອນບັນຫາທີສອງ ແມ່ນບັນຫາໄຟແດງ ແລະ ໄຟເຢືອງທາງ:ສະເໜີ ພາກ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ້ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ລະບົບໄຟແດງ ບໍ່ໃຫ້ຕິດຂັດ,ໃນເວລາໄຟແດງຕິດຂັດ ຕໍາຫລວດຈາລາຈອນຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນສະດວກ (ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ມາເຝົ້າປ້ອມ).ສໍາລັບໄຟເຢືອງທາງ ເສັ້ນທາງໃດບໍ່ທັນມີຄວນຕິດຕັ້ງໃສ່ໂດຍໄວ,ບ່ອນທີ່ຕິດຕັ້ງໄຟເຢືອງທາງແລ້ວ ກໍ່ຄວນເປີດໃຫ້ມັນແຈ້ງສະຫວ່າງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພສໍາລັບຜູ້ສັນຈອນໄປມາ.

ສຽງອອ້ນວອນ ບັນຫາທີ ສາມ: ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງປ້າຍສັນຍານຈາລາ ຈອນ,ແຕ້ມເສັ້ນຈາລາຈອນຄືນໃໜ່ ໃຫ້ ແທດເໜາະ ກັບສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ກໍານົດ ການຈອດລົດ ໃນແຕ່ລະເສັ້ນທາງ ສາຍສໍາຄັນຄືນໃໜ່ ມື້ໃດຈອດໄດ້ ມື້ໃດ ຈອດບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຈອດລົດສອງຝາກທາງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ລົດແອອັດ ໃນແຕ່ລະມື້.

ສຽງອອ້ນວອນບັນຫາທີ ສີ່:ຂໍໃຫ້ຕໍາຫລວດຈາລາຈອນ ປະຕິບັດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າຕໍ່ຜູ້ຈອດລົດ ບໍ່ເປັນລະບຽບ,ຈອດລົດຢູ່ທາງຍ່າງ,ຂັບລົດລົມໂທລະສັບ.

ສຽງອອ້ນວອນ ບັນຫາທີ ຫ້າ:ຂໍໃຫ້ຕໍາຫລວດຈາລາຈອນ ເປັນແບບຢ່າງໃນການເຄົາລົບກົດລະບຽບຈາລາຈອນ ທັງກໍາຫຼັກການຕ່າງໆໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງເຫັນປະກົດການຫຼາຍອັນທີ່ ຕໍາຫລວດຈາລາຈອນຈໍານວນນຶ່ງ ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ,ເຊັ່ນ:ຈອດລົດຢູ່ທາງຄົນຍ່າງ,ເວລາກວດເອກະສານລົດ ອານຸຍາດໃຫ້ລົດຈອດຢູ່ເຂດຫ້າມຈອດ,ຂັບຂີ່ລົດຈັກບໍ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ເຫັນລົດຈອດຜິດລະບຽບຍັງເມີນເສີຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງສໍາຄັນ ບໍ່ຄວນເລືອກປະຕິບັດ ຜູ້ໃດກະທໍາຜິດກໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດໄປຕາມລະບຽບ,ຖ້າແມ່ນພະນັກ

ງານສັງກັດລັດ ກະທໍາຜິດຕໍ່ລະບຽບຈາລາຈອນ ກໍ່ຄວນເຮັດໜັງສືສົ່ງຂ່າວໄປຫາ ບ່ອນຜູ້ກ່ຽວສັງກັດ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ,ຖ້າແມ່ນ ນັກຮຽນ ກໍ່ຄວນເຮັດໜັງສື ໄປຫາ ໂຮງຮຽນ ໃຫ້ສຶກສາອົບຮົມ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ກ້າວໄປເຖິງ ການຕັດຄະແນຄຸນສົມບັດ.

ນີ້ ແມ່ນ ເປັນພຽງສຽງອອ້ນວອນບາງບັນຫາ ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນ ໃນນະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ ບັນຫາ ລົດແອອັດ,ຈອດລົດບໍ່ເປັນລະບຽບ,ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ເພຶ່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.