ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ
ພິທີລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ສຳລັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ດ້ານທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີຄວາມຍືນຍົງ (TLI), ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2024, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ອົງການລີຄອບ ແລະ ກົມປ່າໄມ້.
ຕາງໜ້າໃຫ້ກຽດລົງນາມຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ທ່ານ ຮສ.ປອ. ສົມຫວັງ ພິມມະວົງ, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ແລະ ທ່ານ ບຸນຍະເດດ ພວງມາລາ, ຫົວໜ້າອົງການລີຄອບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ໂຄງການ TLI ໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນກິດຈະກຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ລົງນາມຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2025. ໂຄງການໄດ້ຮັບທຶນຈາກ SDC ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ (Global Food Security) ທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຍົກລະດັບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພດ້ານການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງການດຳເນີນງານຂອງພາກເອກະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ, ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍເລື່ອງການລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ການລົງທຶນໃນເຂດປ່າໄມ້ທີ່ເຊື່ອມໂຊມໃນປ່າຜະລິດ ໃນຈຳນວນ 600,000 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົນໃຈຈາກບໍລິສັດປູກໄມ້ໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອທີ່ຈະລົງທຶນໃນພື້ນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊົນ. ເປົ້າໝາຍຂອງການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໂດຍເລີ່ມຈາກວິທີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການປົກປັກຮັກສາສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູປ່າໄມ້.
ທ່ານ ບຸນຍະເດດ ພວງມາລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ “ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນລະບົບສະບຽງອາຫານໃຫ້ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ສົ່ງເສີມ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໃນດ້ານການຄໍ້າປະກັນສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ”
May be an image of 13 people, dais and text