ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ເວລາ 5:30 ນາທີ ລະດັບເຊບັງຫຽງ ສູງເຖິງ 17,80 ແມັດ ແລະຍັງຄົງຈະເພີ່ມຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ, ເພາະມວນນ້ຳທາງຕອນເໜືອ ຍັງໄຫຼລົງສົມທົບກັບມວນນ້ຳເຊບັງຫຽງ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງເມືອງສອງຄອນ ລຽບເຊບັງຫຽງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຂື້ນຕ່ໍເນື່ອງ ເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍບ້ານ ຖືກນ້ຳຖ້ວມຂັງ.

ບ້ານທີ່ຖືກຕັດກະແສໄຟຟ້າ ລວມມີ: ບ້ານລະຫານ້ຳ, ທ່າຂາມລຽນ, ຫົວຫາດ, ແກ້ງໂດນ, ສີງທ່າ, ຫ້ວຍຄໍ້, ດອນຂຽວ, ນາກະຫລຶງ, ນາສະໂນ, ຫ້ວຍໄຂ່ ແລະ ບ້ານນາທັງ.​

ສໍາລັບພາບທີ່ເຫັນນີ້ ແມ່ນນ້ຳຖ້ວມເຮືອນຊານຂອງປະ ຊາຊົນ ເຂດບ້ານເເກ້ງໂດນ ເມືອງສອງຄອນ

Cr: ຊ່ອງຂ່າວເມືອງສອງຄອນ

Loading...