ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຫວ້ານຫາງແຂ້ສາລະພັດປະໂຫຍດ

ໃຊ້ທາ

– ຮັກສາບາດແຜໄຟໄໝ້ ແລະນໍ້າຮ້ອນລວກ

– ຮັກສາຝີ ແລະໂຣກລິດສີດວງທະວານ

– ບັນເທົາອາການເຈັບແຂ້ວ

– ບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ເງົາງາມ ແລະຊ່ວຍກໍາຈັດລັງແຄ

– ຮັກສາສິວ ແລະຮອຍດ່າງດໍາ

ໃຊ້ກິນ

– ບັນເທົາອາການປວດຂໍ້

– ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍ

– ແກ້ກະເພາະອັກເສບ ແລະລໍາໄສ້ອັກເສບ

– ປ້ອງກັນໂຣກເບົາຫວານ

– ແກ້ ແລະປ້ອງກັນ ການເມົາລົດເມົາເຮືອ