ແຂວງຫົວພັນ ພວມເລັ່ງກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) ຊຸດທີ II ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 21 ກຸມ ພາ 2021. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວຫລາຍໜ້າວຽກ ເຮັດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ຄາດວ່າການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ຈະຮັບປະກັນໄດ້ສາມຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຄື: ຮັບປະກັນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງອອກມາໃຊ້ສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຮ້ອຍສ່ວນ ຮ້ອຍ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັດຕາຍຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.
ທ່ານ ຄໍາວອນ ບຸນທະວົງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ສໍາພາດຜ່ານລາຍການຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ 2020 ວ່າ: ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຂັ້ນເທີງ, ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດ ຊອບຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງເປັນ 5 ອະນຸກໍາມະການເພື່ອຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ຄື: ອະນຸກໍາມະການເນື້ອໃນ, ອະນຸກໍາມະການໂຄງປະກອບ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ອະນຸກໍາມະການຂະບວນການ ແລະ ແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍ, ອະນຸກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ ແລະ ອະນຸກໍາມະການງົບປະມານ. ຈາກນັ້ນ ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 4 ບາດ ກ້າວສໍາຄັນ ຄື: ບາດກ້າວທີ 1: ແມ່ນການກະກຽມເນື້ອໃນເອກະສານພື້ນຖານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັ້ນເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 8 ວຽກງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ບາດກ້າວທີ 2: ແມ່ນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງວຽກງານທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດໃນບາດກ້າວທີ 1 ແລະ ປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ ນອນຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ 2 ສະເພາະ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວຫລາຍໜ້າວຽກ ເປັນຕົ້ນ: ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນເອກະສານຕ່າງໆ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ການເກັບກໍາສະ ຖິຕິຈໍານວນພົນລະເມືອງ ແລະ ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທົ່ວແຂວງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ. ສ່ວນບາດ ກ້າວທີ 3 ທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນການສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາໃຫ້ບັນດາເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມສໍາເລັດ, ການເກັບກໍາຈຳນວນສະຖິຕິປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ, ການຂຶ້ນທະ ບຽນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຈະລົງຮັບສະໝັກເປັນ ສສຊ ແລະ ສສຂ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ຄົບຕາມຈໍານວນ ແລະ ໜ້າວຽກອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງຈະກ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານໃນບາດກ້າວທີ 4 ຕໍ່ໄປ.
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ຈະມີທັງໝົດ 420 ໜ່ວຍປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ, ສ່ວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຕາມທີ່ເກັບກໍາສະຖິຕິໃນເບື້ອງຕົ້ນມີປະມານ 160.596 ຄົນ ແຕ່ຕົວເລກ ນີ້ອາດມີການປ່ຽນແປງເມື່ອຮອດມື້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຕົວຈິງຍ້ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ. ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດການເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນບັນຫາເສັ້້ນທາງຄົມມະນາຄົມບໍ່ສະດວກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຫລາຍເຂດຂອງເມືອງກວັນ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ທີ່ນອກຈາກພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄົມ ມະນາຄົມ ແລ້ວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການສື່ສານຕື່ມອີກ ເພາະບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບ. ແນວໃດກໍຕາມ ອົງ ການປົກຄອງແຂວງ ຈະສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ຮັບປະກັນໄດ້ສາມຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.
ສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ການເລືອກຕັ້ງ ສສຂ ຊຸດທີ II ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງເປັນເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ທັງໝົດ 10 ຄົນ, ເລືອກເອົາ 7 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ທັງໝົດ 49 ຄົນ, ເລືອກເອົາ 29 ຄົນ.
ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ
ພາບປະກອບ
Loading...