ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຫົວສິງໄຄ

ສັບພະຄຸນ: ແກ້ອາການທ້ອງອືດ ທ້ອງເຟີ້ ແໜ້ນ ຈຸກສຽດ ເຈັບທ້ອງ ຂັບຍ່ຽວ

ສ່ວນທີ່ໃຊ້: ທັງຕົ້ນ, ຮາກ

ວິທີໃຊ້:

– ໃຊ້ລໍາຕົ້ນແກ່ໆ ທຸບພໍແຕກ ປະມານ 1 ກໍາມື ຕົ້ມເອົານໍ້າດື່ມ ຫລື ປະກອບເປັນອາຫານ

– ນໍາຫົວສິງໄຄທັງຕົ້ນລວມທັງຮາກຈໍານວນ 5 ຕົ້ນ ຕັດເປັນຕ່ອນ ຕົ້ມກັບເກືອ ຕົ້ມ 3 ສ່ວນ ໃຫ້ເຫລືອ 1 ສ່ວນ ດື່ມຄັ້ງລະ 1 ຖ້ວຍ ດື່ມ 3 ວັນ ຈະເຊົາປວດທ້ອງ