ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງອຸດົມໄຊ ລົງຕິດຕາມ,ຊຸກຍູ້ວຽກງານການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ເມືອງປາກແບງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມີນາ 2019 ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ພັນທະວິຈິດ ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ,ຊຸກຍູ້ບັນດານັກທຸລະກິດ,ຜູ້ປະກອບການດ້ານໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ຢູ່ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ,ແກ້ໄຂ ແລະ ຍົກລະດັບຂອດການບໍລິການຂອງບັນດານັກທຸລະກິດ,ຜູ້ປະກອບການຣີສອດ,ໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບອາຊຽນ ແລະ ເປັນເອກະພາບການກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນ່ໃສ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກແຮມຢູ່ເມືອງປາກແບງ ນັບມືື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປະກອບການດ້ານການບໍລິການ. ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນການພັດທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ ກໍຄືຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເທື່ອລະກ້າວ. ໃນນັ້ນ ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ພັນທະວິຈິດ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນນັກທຸລະກິດ,ຜູ້ປະກອບການ ດ້ານການບໍລິການ ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານການຕະຫຼາດ,ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງເຮືອນພັກ,ໂຮງແຮມ,ການກໍານົດລາຄາຫ້ອງພັກ,ຄວາມສະອາດ,ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສ່ວນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືເມືອງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ,ປອດໄພ,ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂ ພາກສ່ວນນັກທຸລະກິດ,ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບ,ຫຼັການ.

  

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກພາກສ່ວນນັກທຸລະກິດ,ຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ ບາງບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.