ວັນທີ 28 ຕຸລາ ນີ້ທ່ານ ດຣ ຄຳສວຍ ຊາພິຈິດ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ກັບວຽກງານເຊື່ອມສານພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນໃນ 9 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ 3 ຈຸດບ້ານໃຫຍ່ກາງໂຂງ ເພື່ອໃຫ້ທັນຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ທ່ານ ດຣ ຄຳສວຍ ຊາພິຈິດ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ກໍຄືບັນດາອ້າຍນ້ອງພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນຕາມກຳນົດເວລາ; ດັ່ງວຽກງານເສື່ອມສານ ກໍແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຄະນະພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍມີການແບ່ງປັນກັນລົງຕິດຕາມຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເຮັດຈັງໃດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ. ວຽກງານເສື່ອມສານປະກອບມີ: ການສັກຢາກັນພະຍາດເດັກລຸ່ມ 1 ປີ, ແມ່ມານ ແລະ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ; ການກວດທ້ອງແມ່ມານ; ການກວດຫຼັງເກີດ; ຕິດຕາມໂພສະນາການເດັກລຸ່ມ 5 ປີ; ການວາງແຜນຄອບຄົວ; ການສຳຫຼວດໜອນນ້ຳ ແລະ ວຽກສຸຂະສຶກສາ. ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຫັນວ່າເຮັດໄດ້ດີພໍສົມຄວນເປັນຕົ້ນ: ການສັກຢາກັນພະຍາດເດັກລຸ່ມ 1 ປີ, ແມ່ມານ ແລະ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນປະຕິບັດໄດ້ 62%, ກວດທ້ອງແມ່ມານປະຕິບັດໄດ້ 73,5%, ກວດຫຼັງເກີດປະຕິບັດໄດ້ 47,2%, ; ຕິດຕາມໂພສະນາການເດັກລຸ່ມ 5 ປີ (ເດັກຂາດສານອາຫານ) ປະຕິບັດໄດ້ 17,5%, ການວາງແຜນຄອບຄົວປະຕິບັດໄດ້ 65% ແລະ ວຽກງານອ່ື່ນໆກໍ່ເຫັນວ່າຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ວຽກງານການຄວບຄຸມພະຍາດໃບໄມ້ໃນເລືອດ ແລະ ພະຍາດກາຝາກທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກໜ້າດິນກໍໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍໄດ້ມີການແຈກຢາຍຢາ ແລະ ແນະນຳການກິນຢາຢ່າງຖືກວິທີ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ມີການສ່ວນຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກໜ້າດິນສູ່ຄົນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຮອບດ້ານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນເພື່ອກະກຽມລືບລ້າງພະຍາດໃບໄມ້ດູດເລືອດໃຫ້ໝົດໄປນັບແຕ່ນີ້ຫາປີ 2030.

         

ຂ່າວໂດຍ: ພຸດທະສິນ ວົງວິໄລທອງ

Loading...