ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອາຊຽນຮ່ວມກັນຫາລື ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງ ຖະແຫລງການວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ ນອກລະບົບ ໄປສູ່ໃນລະບົບ

ວັນທີ 20 ເມສາ ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດ ເພື່ອຮ່ວມກັນຫາລືປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານຖະແຫລງ ການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍກັນຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງ ງານນອກລະບົບໄປສູ່ໃນລະບົບ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳໃນອາຊຽນ ໂດຍການເປັນປະທານ ກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ ມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານຈາກອົງ ການແຮງງານສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫລາຍຖະແຫລງການ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນຖະແຫລງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນ ຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບໄປສູ່ ໃນລະບົບ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ ເຊິ່ງເປັນນິມິດໝາຍອັນສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດອາຊຽນ 2016-2025 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫລັງປີ 2015 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຈ້າງງານ, ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ແບບເຕັມສ່ວນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ວຽກມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບທຸກຄົນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການຮຽນຮູ້ ຕະຫລອດຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ພັດທະນາລະບົບການຝຶກອົບຮົມ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄືນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນທຸກລະດັບ.
ທ່ານ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານ ນອກລະບົບ ໄປສູ່ການຈ້າງງານ ໃນລະບົບ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການສ້າງໂອກາດ ໃນການຈ້າງງານນອກລະບົບ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂ ຄວາມແຕກໂຕນ ໃນການພັດທະນາໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມທ່າແຮງ ຂອງຜູ້ປະກອບການ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ປະດິດສ້າງ, ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງສີມືແຮງງານ, ຄວາມອາດສາມາດໃໝ່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດນອກລະບົບ ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີຫລາຍຮູບແບບ ໃນການສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ຂ່າວ: ຂປລ