ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2020 ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງໄກຂັ້ນສູງລະດັບລັດ ຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງອາຊີບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດາວ ງ໋ອກຢຸງ (Dao Ngoc Dung) ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນແຜນບູລິມະສິດການຮ່ວມມື ເພື່ອສົ່ງເສີມການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮອງຮັບການປ່ຽນແປງອາຊີບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່; ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຜນການ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຂອງອາຊຽນ, ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ພາຍຫລັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ພ້ອມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ໃນການສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນກໍານົດແນວທາງປະຕິ ບັດງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງອາຊີບທີ່ເກີດໃໝ່ຢູ່ໃນໂລກ.

ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີໃນການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕໍາແໜ່ງງານ, ເຊິ່ງກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2016 ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕໍາແໜງງານທີ່ ເໝາະສົມໃນພາກເອກະ ຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດໄຟຟ້າ ໃນການສະໜອງອຸປະກອນການຝຶກອົບ ແລະ ຍົກລະດັບຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ, ການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຜະລິດລົດ ໃນການສະໜອງອຸປະ ກອນການຝຶກອົບຮົມ, ມາຮອດປີ 2020 ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການສ້າງມາດຕະ ຖານສີມືແຮງງານໄດ້ 32 ສາຂາອາຊີບ ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການມີວຽກເຮັດງານທໍານັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານລາວໃຫ້ມີສີມື.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ນຳສະເໜີແຜນກໍານົດແນວທາງແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງອາຊີບທີ່ເກີດໃໝ່ຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ນຳສະເໜີສະພາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບອາຊຽນ (ASEAN TVET Council), ເຊິ່ງຈະເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງລາວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນເປົ້າ ໝາຍ SDG ທີ 3,4,5,8,10 ແລະ 16 , ວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໂດຍສະເພາະທິດທາງລວມ ໃນການເພີ່ມທະວີການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ສີມື ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ.

Cr: ມະນີທອນ

Loading...