ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອາຫານຕາ ບຳລຸງສາຍຕາຜູ້ສູງອາຍຸ

  1. ກະຣົດ ມີສານເບຕ້າແຄໂຣທິນ ແລະ ວິຕາມິນເອ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃນການບຳລຸງ ຮັກສາດວງຕາແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີຜິວທີ່ດີອີກດ້ວຍ
  2. ຜັກກາດນາ ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ມີຜົນຕໍ່ການບຳລຸງສາຍຕາ ເສີມສ້າງສຸຂະພາບຜິວພັນ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານບຳລຸງຕັບໄຕ ມີວິຕາມິນເອ ບຳລຸງສາຍຕາສູງ ແລະຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ
  3. ໝາກອຶ ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາເສີມສ້າງສຸຂະພາບຜິວພັນລະບົບຍ່ອຍອາຫານບຳລຸງຕັບໄຕ ມີວິຕາມິນເອ ບຳລຸງສາຍຕາສູງ ແລະຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ
  4. ຜັກຕຳນິນ ຊ່ວຍກອງແສງໃຫ້ກັບດວງຕາ ປ້ອງກັນການເກີດຕໍ້ ເປັນສານກຸ່ມແຄໂຣທິນນອຍມີປະສິດທິພາບການທຳງານດີທີ່ສຸດ.