ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອາຫານທີ່ກິນແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຕຸ້ຍ ນໍ້າໜັກບໍ່ເພີ່ມແນ່ນອນ

– ໄວນ໌ : ໄວນ໌ແດງຂະໜາດ 5 ອອນ ໃຫ້ພະລັງງານ 125 kcal ສ່ວນໄວນ໌ຂາວໃຫ້ພະລັງງານ 121 kcal

– ຊ໋ອກໂກແລັດນົມ : ມີສານອາຫານຄືຊ໋ອກໂກແລັດດໍາ ເຖິງບໍ່ສູງເທົ່າ ຫາກຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາອາຫານໄດ້ກິນອັນໜຶ່ງ ຫລື ສອງອັນຕໍ່ອາທິດກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ

– ຖົ່ວ : ມີກົດໄຂມັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ມີສານຫລຸດການອັກເສບ ຫລຸດອັດຕາສ່ຽງເປັນໂຣກຫົວໃຈ

– ຊີສ : ເຖິງຈະມີທັງໄຂມັນ ແລະເກືອ ແຕ່ເປັນແຫລ່ງຂອງແຄນຊຽມ ໃສ່ຊີສຂູດຝອຍປະມານ 5 ຂີດໃນມື້ເຊົ້າບໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍເລີຍ

-ນໍ້າມັນໝາກກອກ : ມີໄຂມັນອີ່ມຕົວ ຊ່ວຍໃຫ້ອີ່ມດົນຂຶ້ນ 1 ບ່ວງ ໃຫ້ພະລັງງານ 119 kcal