ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອາຫານທີ່ຊ່ວຍຫລຸດຄໍເລັສເຕີຣອນ

ກິນ​ປາທະ​ເລ​ອາທິດ​ລະ 2-3 ຄັ້ງ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຫົວ​ໃຈ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ປົກກະຕິ ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຈັບ​ຕົວ​ຂອງ​ເກັດ​ເລືອດ ຊ່ວຍ​ຫລຸດ​ຄວາມດັນ​ເລືອດ
ກິນ​ຖົ່ວ​ເມັດ​ແຫ້ງ​ອາທິດ​ລະ 3-4 ຄັ້ງ ຊ່ວຍ​ຫລຸດ​ແອນ​ດີ​ແອນ​ຄໍ​ເລັສ​ເຕີຣອນ

ກິນ​ຜັກ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕະກູນ​ຄຣູຊິ​ເຟີຣັສທຸກ​ມື້ ​ໄດ້​ແກ່​ຜັກ​ກາດນາ, ບ໋ອກ​ໂຄ​ລີ, ດອກ​ກະ​ລ່ຳ, ກະ​ລ່ຳ​ປີ, ຜັກ​ກວາງຕຸ້ງ​ເປັນ​ຕົ້ນ. ກິນ​ຜັກ​ທີ່​ມີ​ສີສັນ​ຕ່າງໆ ​
ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ໃຫ້​ຫລາກ​ຫລາຍ​ທຸກ​ມື້

green brussel sprouts

ໃຊ້​ນ້ຳມັນ​ເຫລົ່ານີ້​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ອາຫານ​ໄດ້​ແກ່ ນ້ຳມັນໝາກກອກ, ນ້ຳມັນ​ຖົ່ວ​ເຫລືອງ, ນ້ຳມັນ​ດອກ​ຕາ​ເວັນ ຄວບ​ຄຸມ​ປະລິມານ​ອາຫານ​ທີ່​ກິນ
​ໃນ​ແຕ່​ລະມື້ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຊີ້ນສັດ​ກິນ​ບໍ່​ເກີນ​ວັນ​ລະ 200 ກຣາມ. 
ກິນ​ກະທຽມສົດ​ມື້ລະ 1-11/2 ຫົວ ພຽງ​ເທົ່າ​ນີ້ກໍ່ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄໍ​ເລັສ​ເຕີຣອນ​
ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ຫລຸດ​ລົງ​ໄດ້.