ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(13 ສິງຫາ 1960-13 ສິງຫາ 2020) ຢ່າງສຸດໃຈ

ອາຫານສໍາຫຼັບຜູ້ເປັນເລືອດຈາງ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກິນປະຈໍາ

ໂຣກເລືອດຈາງ: ປະຈຸບັນນີ້ຄົນເຮົາປະສົບກ່ຽວກັບໂຣກນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງຄາດວ່າ ມາຈາກທາງກໍາມະພັນເປັນຫຼັກເຊິ່ງເກີດຈາກ ເຊລເມັດເລືອດແດງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ຈາງ ແລະ ລະດັບອີໂມໂກບິນໃນເລືອດຕໍ່າ ເຊິ່ງອີໂມໂກບິນນັ້ນປະກອບໄປດ້ວຍ ເຫຼັກ ໂປຣຕີນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາຫຼັບຮ່າງກາຍໃນການຈັດການອ໋ອກຊີເຈນ ລວມໄປເຖິງສານອາຫານຕ່າງໆໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຄົນທີ່ເປັນໂຣກເລືອດຈາງນັ້ນ ຈະມີອາການທີ່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຮ່າງກາຍມີຄວາມຈ່ອຍຄືຂາດສານອາຫານ ເຫຼືອງຈືດ ຫາກເປັນໜັກອາດຈະກະທົບໄປເຖິງຄວາມຈື່ຈໍາດ້ານສະໝອງ ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍງ່າຍ, ມັກເປັນລົມ ແລະ ອື່ນໆ.

     ແຕ່ໃນສານຢາສະໝຸນໄພຈາກທີ່ຕ່າງໆ ມັກຈະກວດສອບດ້ວຍການເຈາະເລືອດທີ່ປາຍນີ້ວມືໃສ່ຫຼອດຢານ້ອຍໆໄປກວດ ເຊິ່ງສາມາດກວດບໍ່ຍາກ ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆມັກຈະພົບ ແລະ ເຮັດການກວດສອບຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ຢາເພື່ອຫຼຸດອາການ ນອກຈາກນັ້ນການໄດ້ຮັບສານອາຫານຈໍາພວກນີ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ ແລະ ອາຫານທີ່ແນະນໍາມີດັ່ງນີ້:

1.        ຕັບ: ກິນຕັບ ຕັບຂອງສັດນັ້ນມີວິຕາມິນ 12 ແລະ ທາດເຫຼັກຢູ່ ການທີ່ເຮົາໄດ້ກິນເຂົ້າໄປຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດເຮົາເຂັ້ມຂຸ້ມຂຶ້ນ ຈາກທີ່ກວດສອບພົບວ່າຕັບຈາກງົວ ແລະ ໝູຈະມີປະລິມານທາດເຫຼັກສູງຫຼາຍ ແລະ ຈາກທີ່ຢູ່ໃນຕົວສາມາດທີ່ຈະດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍກວ່າທີ່ມາຈາກພືດ.

2.       ໄຂ່ທີ່ເປັນໄຂ່ໄກ່: ໄຂ່ໄກ່ນັ້ນເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງຕໍ່າຈະໄປຊ່ວຍໃນການສ້າງເມັດເລືອດແດງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການດູດຊຶມສານອາຫານວິຕາມິນຕ່າງໆໄດ້ດີ ຊ່ວຍເລື່ອງຂອງພາວະໂຣກເລືອດຈາງໄດ້ດີຫຼາຍ.

3.       ໝາກເລັ່ນ: ວິຕາມິນຊີ ທີ່ມີຫຼາຍໃນໝາກເລັ່ນນັ້ນສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົານັ້ນດູດຊຶມທາດເຫຼັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

4.       ຖົ່ວເຫຼືອງ: ຜົນຜະລິດພັນທີ່ໄດ້ມາຈາກຖົ່ວເຫຼືອງມີທາດເຫຼັກຈໍານວນຫຼາຍ ມີໂປຕິນທີ່ຊ່ວຍເລື່ອງເລືອດຈາງ ຕາມທີ່ເຂົາບອກໃຫ້ນໍາເອົານໍ້າອຸ່ນແຊ່ໄວ້ຄືນໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະນໍາມາປຸງ ຫຼື ວ່ານໍາມາກິນຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ.

5.       ເຂົ້າໝົມປັງ: ເປັນເຂົ້າໝົມທີ່ລວມພືດຕ່າງໆໄວ້ຫຼາຍ ມີທັງວີຕາມິນ ແລະ ທາດເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ຜູ້ເປັນໂຣກເລືອດຈາງ ແລະ ຍັງລວມໄປເຖິງສານອາຫານອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາອີກ.

6.       ໝາກພິລາ: ສີແດງໆ ທີ່ສຸກແລ້ວຈະມີວິຕາມິນຊີ ຫຼາຍມີທາດເຫຼັກຢູ່ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເລືອດຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄຫຼວຽນດີຂຶ້ນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີວິຕາມິນ A ທີ່ບໍາລຸງສາຍຕາ ວິຕາມິນ E ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວງາມຂຶ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດອາການອ່ອນເພຍຈາກເລືອດຈາງ.

7.       ຜັກຫົມ: ໃບຂອງຜັກຫົມມີທາດເຫຼັກສູງຫຼາຍ ເປັນສານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພືດ ສາມາດທີ່ຈະນໍາມາປະກອບອາຫານເພື່ອກິນໄດ້.

8.       ຖົ່ວດິນ: ຖົ່ວນີ້ເກືອບທຸກໆຊະນິດມີທາດເຫຼັກຢູ່ແຕ່ວ່າຖົ່ວດິນນັ້ນມີສານທີ່ມີຈໍານວນສູງຫຼາຍ ສາມາດທີ່ຈະກິນໃນຮູບແບບໃດກໍ່ໄດ້.

     ນອກຈາກອາຫານດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງມີອາຫານຢ່າງອື່ນໆອີກທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ໂຣກເລືອດຈາງ ແຕ່ທັງນັ້ນແລ້ວຄວນທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອິນ ເປັນຢ່າງຫຼາຍເພາະວ່າຈະໄປກັກການດູດຊຶມຂອງທາດເຫຼັກໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໜ້ອຍລົງ.