ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອາຫານຫລັກ 5 ໝູ່

ໝູ່ທີ 1 (ໂປຣຕີນ) ນົມ, ໄຂ່, ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ໝູ່ທີ 2 (ຄາໂບໄຮເດດ) ເຂົ້າ, ແປ້ງ, ເຜືອກ, ມັນ, ນໍ້າຕານ ຊ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານ ແລະຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ.

ໝູ່ທີ 3 (ວິຕາມິນ) ພືດຜັກຕ່າງໆຊ່ວຍເສີມສ້າງການທໍາງານຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ປົກກະຕິ ຕ້ານເຊື້ອໂຣກ.

ໝູ່ທີ 4 (ວິຕາມິນ) ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ສານອາຫານ ແລະປະໂຫຍດຄືໝູ່ທີ 3.

ໝູ່ທີ 5 (ໄຂມັນ) ໄຂມັນຈາກພືດ ແລະສັດ ຊ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານ ແລະຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ.