ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອາຫານ 5 ລົດຊາດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ຕາມ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຂອງ​ແພດ​ຈີນ​ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ອາຫານ​ມີ​ຢູ່ 5 ລົດ​ຊາດ​ເຊັ່ນ: ລົດ​ສົ້ມ, ຫວານ, ​ເຄັມ, ຂົມ ​ແລະ ​ເຜັດ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ແພດ​ຈີນ​ຍັງ​ຖື​ວ່າ​ທັງ 5 ລົດ​ຊາດ​ນີ້ມີ​ທັງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ ​ແລະ ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ຄົນ​ເຮົາ​ເຊັ່ນ: ຫົວ​ໃຈ, ປອດ, ຕັບ, ມ້າມ ​ແລະ ກະ​ເພາະ​ອາຫານ.

  ​ໃນ​ຕຳລາ​ຈີນ​ຊື່: ຫວງ​ຕີ້​ເນຍຈິງ ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ສະ​ໄໝຈານ​ກົວ ​ເຊິ່ງຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ປີ ພສ 140-322 ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ລົດ​ຊາດ​ທັງ 5 ວ່າ​ເປັນ​ແຫ​ລ່ງກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ຢີນ (ທາດ​ເຢັນ) ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຖ້າ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ສົມ​ດູ​ນລະຫວ່າງ​ລົດ​ຊາດ​ທັງ 5 ກັບອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍກໍ່​ເກີດ​ຄວາມ​ບົກ​ຜ່ອງ​ຂອງ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ທັງ 5 ນັ້ນ​ຄື:

– ຖ້າ​ຮ່າງກາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ລົດ​ສົ້ມຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ພະລັງ​ຕັບ ​ແລະ ມ້າມ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ.

– ຖ້າ​ຮ່າງກາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ລົດຫວານ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຫາຍ​ໃຈ​ຕິດ​ຂັດ ​ແລະ ຫົວ​ໃຈ​ຂາດ​ຄວາມ​ສົມ​ດູ​ນ.

– ຖ້າ​ຮ່າງກາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ລົດ​ເຄັມ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສູນ​ເສຍ​ພະລັງ​ຂອງ​ກະດູກ, ກ້າມຊີ້ນ ​ແລະ ຫົວ​ໃຈ.

– ຖ້າ​ຮ່າງກາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ລົດຂົມ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະລັງ​ຂອງ​ມ້າມ​ຂັດຂ້ອງ (​ແຕ່​ພະລັງ​ຂອງ​ກະ​ເພາະ​ອາຫານ​ຈະ​ມີ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ).

– ຖ້າ​ຮ່າງກາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ລົດ​ເຜັດ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນ​ເອັນ ​ແລະ ​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ອ່ອນ​ແອ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ທຳລາຍ​ສຸຂະພາບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

  ດັ່ງ​ນັ້ນ​, ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮ່າງກາຍ​ສົມ​ດູ​ນຄວນ​ກິນ​ອາຫານ​ທີ່​ມີ​ລົດ​ຊາດ​ພໍດີ​ຄື: ບໍ່ສົ້ມ​ເກີນ​ໄປ, ບໍ່ຫວານ​ເກີນ​ໄປ, ບໍ່​ເຄັມ​ເກີນ​ໄປ, ບໍ່​ເຜັດ ​ແລະ ບໍ່ຂົມ​ເກີນ​ໄປ.