ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອຸດົມໄຊ ຖະແຫຼງ ຜົນສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້   ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນສໍາເລັດ ໂອກາດທີ່ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 ຫາ 25 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ : ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງຫມົດ 10 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມະຕິຮັບຮອງເອົາບາງມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ການດັດແກ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ຮັບຮອງເອົາການຄຸ້ມຄອງ ການອອກໃບຕາດິນທັບຊ້ອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ການປູກໄມ້, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມຂະແໜງການບູລິມະສິດ ເຊັ່ນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ,ຄູສອນ ແລະ ພະຍາບານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ ເປັນປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ ເປັນລັດຖະມົນຕີ ປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ,ຕິດຕາມກວດກາ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການແກ້ໄຂ ບັນດາຄໍາຕັດສິນທີ່ຍັງຄ້າງ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດກົດຫມາຍຂອງອົງການສືບສວນ ສອບສວນ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ຮັບຟັງການລາຍງານ,ການຊີ້ນຳ ນໍາພາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ກໍານົດແຜນຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ,ໄດ້ພິຈາລະນາ ,ຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດຫມາຍ ຈຳນວນ 10 ສະບັບ ໃນນັ້ນ ກົດຫມາຍສ້າງໃຫມ່ມີ 5 ສະບັບ ຄື ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ,ກົດຫມາຍອາກອນຊົມໃຊ້, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ການທຸ້ມການຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ສໍາລັບກົດຫມາຍປັບປຸງ ໃຫມ່ມີ 5 ສະບັບ ຄື ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ,ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ.

  ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ,ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືບັນດາ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ.