ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອຸດົມໄຊ ວາງຄາດຫມາຍສູ້ຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2018 ໃຫ້ບັນລຸ 7,70%

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ເປັນແຜນສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະ ກິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫມັ້ນທ່ຽງ ແນ່ໃສ່ພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຕິດພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ3 ສ້າງ,ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນຈຳເປັນ,ການຫັນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄຫມ,ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທຳມະຊາດ,ຮັກສາຄວາມສະ ຫງົບ,ຮັບປະກັນຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ,ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມ ພ້ອມທັງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ຢ່າງມີຫມາກຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍວາງຄາດຫມາຍສູ້ຊົນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງ ຄົມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 7,70%.

ອີງຕາມເນື້ອໃນຂໍ້ມູນເອກະສານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳປີ 2018 ເຫັນວ່າ: ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ວາງຄາດຫມາຍສູ້ຊົນ ດ້ານເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ໄວ້ຢ່າງລະອຽດ ຄືຕ້ອງສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 7,70%,ສ້າງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸ 3 ພັນກວ່າຕື້ກີບ( 3,974,51 ຕື້ກີບ),ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 1,469 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,37% ກວມ 42,45% ຂອງGDP,ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,25% ກວມ30,56%,ຂະແໜງບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,22% ກວມ24,37%,ພາສີອາກອນ ຜະລິດ ຕະພັນ ແລະ ຂາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,31% ກວມ2,62% ຂອງ GDP.

ນອກນັ້ນ ດ້ານການຜະລິດເຂົ້າ,ສະບຽງອາຫານ,ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ,ປູກແລະ ຟື້ນຟູປ່າ,ການຂົນສົ່ງທາງບົກ,ທາງນ້ຳ,ທາງອາກາດ,ການຂຶ້ນທະບຽນລົດ,ການຊົມໃຊ້ໄຟ້າ,ຂະຫຍາຍສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດຕ່າງໆ ຕ້ອງບັນລຸຕາມລະດັບຄາດ ຫມາຍ ໂດຍແນ່ໃສ່ເຮັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນຕາມທິດທາງແຜນການຂອງແຂວງກຳນົດໄວ້.

ບົດຈາກ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ