ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອຸດົມໄຊ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກສາທາ ລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພຽງ ຢາຈົງວາ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,ຮອງເຈົ້າແຂວງ,ຜູ້ປະຈໍາການ ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງ,ມີທ່ານ ດຣ ບຸນລຽນ ວົງປະສິດ ຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ,ມີບັນດາຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສະຂະພາບ ຂອງບັນດາແຕ່ລະເມືອງ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ໂດຍເຊື່ອມສານກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທັງເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ,ພ້ອມກັນຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງດ້ານດີ,ດ້ານອ່ອນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງແລະ ພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີທາງໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສໍາເລັດຜົນຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ກັບແຕ່ລະເມືອງ ທັງ 7 ເມືອງຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາ ມາດ ແລະ ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເມືອງໄຊ ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານ ສັກຢາກັນພະຍາດ,ເມືອງຫຼາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ,ນາຫມໍ້ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຊື່ອມສານ ແລະ ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ,ເມືອງງາ ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານບໍລິການເກີດລູກ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ,ເມືອງແບງ ຮັບຜິດຊອບວຽກ ວາງແຜນຄອບຄົວ, ຝາກທ້ອງ ແລະ ເກີດລຸູກທີ່ມີແພດຊ່ວຍ,ເມືອງຮຸນ ບໍລິການປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ,ຄຸ້ມຄອງເຊື່ອມສານພະຍາດໃນເດັກ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ເມືອງປາກແບງ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍ. ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະເມືອງ ກໍຄືວຽກງານແຕ່ລະດ້ານຂອງແຜນງານອະນາໄມ – ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າແລະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງບັນດາເມືອງ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຕົວເລກທີ່ສະພາຮັບຮອງແລ້ວ ແມ່ນຖືວ່າຍັງຕ່ຳ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດ ຫມາຍທີ່ກຳນົດນັ້ນ ກອງປະຊຸມໄດ້ກຳນົດທິດທາງແຜນການໃນການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ຕື່ມອີກ.