ກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບ ວຽກງານ ແຜນການ – ການລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມີນານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າຈຽມພອນ ຮັກສາການເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ. ມີຄະນະພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ຄະນະພະແນກ ການເງິນແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາພະແນກການ, ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການ ການເງິນ 7 ເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະຫລຸບລາຍງານວຽກງານທັງ 2 ຂະແຫນງການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານດ້ານເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 5,33% ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ) ປະຕິບັດໄດ້ 4 ພັນກວ່າຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 1.664 ໂດລາສະຫະລັດ, ການລະດົມທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ປະຕິບັດໄດ້ທັງຫມົດ 2 ພັນກວ່າຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ 76 ໂຄງການ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ 42 ໂຄງການ ລວມທັງ ທຶນພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ທຶນສິນເຊື່ອຂອງພາກທະນາຄານ ອີກຈຳນວນຫນຶ່ງ. ສ່ວນວຽກງານ ດ້ານການເງິນ ສາມາດປະຕິບັດ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ທັງຫມົດ 153 ຕື້ກວ່າກີບ ຕາມແຜນແມ່ນ 164 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 93,42% ຂອງແຜນດັດແກ້ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 17,38%. ໃນນັ້ນ ແຜນລາຍຮັບພູດສູນກາງ 42 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 19 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 47,02% ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 57,5% ແລະ ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ ຕາມແຜນ 122 ກວ່າຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 133 ກວ່າຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 109,40% ຂອງແຜນການ ດັດແກ້ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,02%. ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໃນປີຜ່ານມາ ຕາມແຜນການ 413 ກວ່າຕື້ກີບ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄດ້ 404 ກວ່າຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97,90% ຂອງແຜນດັດແກ້ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ອັດຕາການຂາດດຸນ ຫລຸດລົງ 1,31%. ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານ ສຳຄັນຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ກຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ – ການລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ເພື່ອພ້ອມກັນນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ.ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄໍາເຫັນໃສ່ແຕ່ລະບັນຫາ ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດຫມາຍ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການນຳໄປປັບປຸງ, ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ຫນ້າ.

    

ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

Loading...