ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ອຸດົມໄຊ ຫາລືວຽກງານໂຄງການຕ້ານແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ – ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລຶ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກຳ ການສະໜັບສະໜູນບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ – ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບປະເທດໃກ້ຄຽງໂດຍສະເພາະ ປະເທດຣາຊອານາຈັກໄທ ແລະ ສະຫະພາບມ່ຽນມາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນເກີດ ສະໜອງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ທ່ານ ທອງພັນ ລັດຕະນະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ມີຕາງໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ເຈົ້າໜ້າທີ ຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ,ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງທິມງານເຈົ້າໜ້າທີ່ ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຫາລືວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງ,ເຫມາະສົມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນແຜນງານກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ພາຍ ຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຂອງທຸກຝ່າຍ ທັງແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳເນີນໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ໂຄງການໄດ້ກຳນົດໄວ້,ມີຄວາມສະດວກ,ສະບາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ ໃນນັ້ນ ໄດ້ຫາລືກັນຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຮູບແບບ,ເນື້ອໃນຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນງານໂຄງການ,ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນຮອດປີ 2020,ງົບປະມານ,ພາ ຫະນະ,ອຸປະກອນນຳໃຊ້,ການແຕ່ຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ,ພາ ລະບົດບາດ,ສິດແລະໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງເນື້ອໃຈຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ ກໍເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດຫມາຍຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ສຸູນການຄ້າຫຼັກ ພາຍໃນປະ ເທດ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍຄືພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ. ນອກນັ້ນຍັງເປັນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສາກົນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.