ການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກສັດ ປ່າ ກໍຄື ການຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ຮ່ວມກັບ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ( WCS ) ເອົາ ໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸລັກສັດປ່າ ກໍຄື ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພາຍໃນອຸທິຍານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫລອດໄປ.
ທ່ານ ຫຸມແພງ ຂັນທະລີ, ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງ ຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ຮ່ວມກັບ WCS ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍກິດຈະກໍາ ເພື່ອຊຸກ ຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດໃຫ້ຄຽງມີລາຍຮັບ ເພື່ອທົດແທນການເຂົ້າປ່າລ່າເນື້ອ, ລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຈັບຈອງດິນໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເພື່ອປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນ: ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າ ມາເປັນອາສາສະໝັກກວດກາລາດຕະເວນອຸທິຍານ, ເຂົ້າ ຮ່ວມບໍລິການໃນ 2 ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ອຸທິຍານດັ່ງກ່າວ ຄື: ການລ່ອງເຮືອຕາມນໍ້າເນີນເບິ່ງສັດປ່າໃນຍາມຄໍ່າຄືນ ມີ 1 ບ້ານ 52 ຄອບຄົວ ຄື: ບ້ານສົ້້ນຂົວ, ເມືອງຮ້ຽມ, ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍານີ້ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນຫລາຍໜ່ວຍບໍລິການ ຄື: ກຸ່ມເຮືອ, ກຸ່ມນໍາທ່ຽວ, ກຸ່ມແຕ່ງກິນ, ກຸ່ມທີ່ ພັກ ແລະ ກຸ່ມຫັດຖະກໍາ. ສ່ວນອີກ 1 ກິດຈະກໍາທ່ອງ ທ່ຽວ ແມ່ນການຍ່າງປ່າຊົມສັດປ່າ ແລະ ທໍາມະຊາດ ມີ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານນໍ້າປຸ່ງ ແລະ ບ້ານສາກົນ ເມືອງຮ້ຽມ ແລະ ບ້ານນາແວນ, ເມືອງວຽງຄໍາ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍານີ້ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນຫລາຍໜ່ວຍບໍລິການຄ້າຍຄືກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວທີໜຶ່ງ.
ນອກຈາກນີ້ ທາງ WCS ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຫລາຍກິດຈະກໍາ ເປັນຕົ້ນ: ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງຊ່ອນ, ແຂວງຫົວພັນ ປູກກາເຟ ເປັນສິນຄ້າ ເຊີ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີປະຊາຊົນ 80 ຄອບຄົວ ພາຍໃນ 5 ບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໂດຍສາມາດປູກໄດ້ແລ້ວ 43 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ ມີ 6 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍຜົນຜະລິດແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້ WCS ຍັງໄດ້ປະຕິບັດຫລາຍກິດຈະກໍາ, ລວມເຖີງການຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດປັບປຸງລະ ບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ຫຸມແພງ ຂັນທະລີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສະເພາະການບໍລິການນໍາທ່ຽວທັງ 2 ກິດຈະກໍາໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ, ໃນການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການໄດ້ຮັບປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າການບໍລິການທັງໝົດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນຫັກເຂົ້າກອງທຶນອຸທິຍານດັ່ງກ່າວ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ ເຊີ່ງບໍ່ສະເພາະບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິການທ່ອງ ທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລວມເອົາບັນດາບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ມີສ່ວນຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງນີ້ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເງິນບໍລິຫານທີ່ຈໍາເປັນ ຫລື ເປັນເງິນປັນຜົນໃນທ້າຍປີ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ ການມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນມີຫລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໄປບຸກລຸກເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຄືເມື່ອກ່ອນ.
ສໍາລັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ມີເນື້ອທີ່ທັງ ໝົດ 410.720 ເຮັກ ຕາ, ກວມເອົາ 10 ເມືອງຂອງ 3 ແຂວງ ຄື: ເມືອງຮ້ຽມ, ເມືອງຊ່ອນ, ເມືອງແອດ, ຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງວຽງຄໍາ, ປາກແຊງ, ໂພນທອງ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ມີບ້ານປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕິດແປະ ແລະ ໃກ້ຄຽງທັງໝົດ 107 ບ້ານ, ມີປະຊາກອນອາໃສຢູ່ 35.000 ກວ່າຄົນ.
  
Cr: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ
Loading...